top of page

Odkrywanie pomysłów

Competition map.png

Schemat konkurencji

Duration.png

30-60 minut

Learning material4.png
  • Papier formatu minimum A3 lub większy arkusz papieru, plik komputerowy lub tablica

  • Długopisy i markery w różnych kolorach

  • Karteczki samoprzylepne

  • Sprzęt do szukania informacji, np. komputer

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Schemat konkurencji to wizualna mapa istniejących rozwiązań wybranego problemu, która pomaga zidentyfikować ewentualne luki, które mogą stać się szansami. Istniejące rozwiązania mogą być usługami, produktami lub aplikacjami. Schemat konkurencji może być używany w połączeniu z innymi narzędziami pomysłowymi i dodaje kolejną warstwę do pogłębienia analizy konkurencji.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania mogą być podzielone, gdy przeprowadzamy je w parach lub grupie.

1

Zacznij od zbadania istniejących rozwiązań dla wybranego problemu. Mogą to być usługi, produkty, aplikacje lub coś innego. Możecie spojrzeć wstecz na wyniki fazy 1, Poruszanie się po obszarze problemowym, fazy 2, Badania, i poszukać nowych. Warto szukać rozwiązań z różnych krajów i innych sektorów, ponieważ konkurencyjne rozwiązania konkurują o czas lub pieniądze konsumentów. Na przykład rozwiązaniem konkurencyjnym dla napoju bezalkoholowego może być woda smakowa, świeżo wyciskane soki lub smoothies. Każde z istniejących rozwiązań można zapisać na własnej karteczce samoprzylepnej. Dla każdego rodzaju rozwiązania można użyć różnych kolorów, na przykład żółty dla usług, a pomarańczowy dla produktów.

2

Weź duży arkusz papieru lub tablicę i zacznij dodawać na nim zidentyfikowane konkurencyjne rozwiązania oraz układać karteczki samoprzylepne w grupy podobnych rodzajów rozwiązań.

3

Po przygotowaniu przyjrzyj się rozwiązaniom i uporządkuj je, aż będziesz zadowolony ze swojej kategoryzacji i tego, jak są usytuowane na diagramie. Dodaj nagłówki do swoich kategorii.

4

Zacznij analizować swój diagram. Dodawaj wrażenia ze swoich ustaleń na karteczkach samoprzylepnych w innym kolorze lub po prostu pisząc.

5

Zakreślaj markerem interesujące wnioski i zaznaczaj potencjalne luki za pomocą karteczek samoprzylepnych lub pisemnie, biorąc pod uwagę własną aktywność zawodową.

6

Zrób przerwę przed powrotem do generowania pomysłów na mapie, abyś mógł podejść do zadania ze świeżym spojrzeniem.

7

Czasami dobrze jest kontynuować pracę następnego dnia, kiedy zebrane informacje są jeszcze świeże, ale miały szansę zapaść w pamięć.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Jeśli nie używasz karteczek samoprzylepnych o różnych kolorach, możesz po prostu użyć markerów o różnych kolorach, aby zróżnicować produkty, usługi, wrażenia i pomysły.

  • Możesz użyć tej samej zasady do porównania procesów obsługi klienta i niebieskich wydruków różnych usług, aby znaleźć luki dla pomysłów i możliwości.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Narzędzie do grupowego wymyślania pomysłów

Brainstorming.png

Fikcyjny opis potencjalnego klienta

Persona.png

Szukanie analogicznych pomysłów

Analogies.png

Matryca pomysłów w obszarze elementów usługi

Morphological analysis.png

Tworzenie pomysłów wraz z klientami i interesariuszami

Co-creation workshop.png
bottom of page