top of page

Odkrywanie pomysłów

Persona.png

Persona

Duration.png

30-60 minut w zależności od danych z badania

Learning material4.png
 • Markery i pisaki w różnych kolorach

 • Papier, minimum A4, lub tablica, lub plik elektroniczny

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Persona to fikcyjna postać, która reprezentuje typowego klienta lub użytkownika. Może być wykorzystywana do tworzenia pomysłów na usługi, ponieważ pomaga zbadać styl życia, potrzeby i motywacje typowego klienta.

Persona zawiera informacje takie jak imię, demografia, tło, problemy i osiągnięcia, styl życia, zachowania, potrzeby, zainteresowania i inne ważne szczegóły dotyczące klienta, które mogą być istotne dla sprawy. Persona jest oparta na wynikach badań. Można stworzyć więcej niż jedną personę.

Persona_2.png

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Zacznij od zidentyfikowania różnych typów przeciętnych użytkowników i klientów na podstawie danych z badań. Możesz wykorzystać do tego celu technikę diagramu pokrewieństwa, ponieważ ułatwia ona grupowanie podobnych i powiązanych ze sobą zagadnień. Szybkim sposobem na znalezienie person z materiału badawczego jest zapisanie różnych cech na karteczkach samoprzylepnych i pogrupowanie ich.  Możesz opracować np. 3-5 różnych typów klientów lub tyle, ile potrzeba, jak wynika z danych badawczych.

2
 

Rozpocznij tworzenie persony lub person. Pobierz w tym celu szablon. Dla każdej persony napisz:

 1. Imię

 2. Dane demograficzne: wiek, płeć, stan cywilny, dzieci (ile), zwierzęta domowe (jakie i ile)

 3. Zawód i wykształcenie

 4. Styl i warunki życia (np. zamożność, rodzaj domu)

 5. Hobby, zainteresowania i czas wolny

 6. Wartości i postawy

 7. Motywacje i cele

 8. Problemy

 9. Potrzeby

 10. Wszelkie inne informacje, które mogą być istotne dla sprawy

 

Możesz również znaleźć obrazek, który będzie reprezentował personę. Możesz użyć narracji, aby opisać swoją osobę. Spraw, by persona była jak najbardziej realistyczna i wiarygodna.

3

Zweryfikuj swoją personę z danymi z badań.

4

Rozpocznij proces tworzenia pomysłów z wykorzystaniem persony, wybierając jedno lub więcej narzędzi do tworzenia pomysłów, takich jak burza mózgów lub SCAMPER, oraz biorąc pod uwagę wyzwanie, które ma być podjęte. Persona skłania do refleksji nad klientem i wszystkimi jego potrzebami, wyzwaniami i możliwościami w fazie koncepcyjnej, pomagając w tworzeniu bardziej ukierunkowanych pomysłów.

5

Kiedy są gotowe, przekaż wyniki do następnej fazy w celu oceny i wyboru.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

 • Podczas tworzenia persony możesz myśleć o niej jak o postaci z książki lub filmu, aby była jak najbardziej realistyczna.

 • Możesz również stworzyć persony typowych nie-klientów i porównać typowych klientów i nie-klientów.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Narzędzie do grupowego wymyślania pomysłów

Brainstorming.png

Szukanie analogicznych pomysłów

Analogies.png

Tworzenie pomysłów wraz z klientami i interesariuszami

Co-creation workshop.png

Warsztaty współtworzenia

Morphological analysis.png

To co musi, powinna, mogłaby i nie może mieć usługa

must-have.png

Prośba do grupy o ekspertyzę

Crowdsourcing.png

Mapa istniejących rozwiązań zidentyfikowanego problemu

Competition map.png

Wizualna mapa dochodzenia do pomysłów

Mind map.png

Ciche wypracowywanie pomysłów i czerpanie inspiracji od innych

Brainwriting.png
bottom of page