top of page

Odkrywanie pomysłów

SCAMPER.png

SCAMPER

Duration.png

30-60 minut

Learning material4.png
  • Papier lub komputer do robienia notatek

  • Długopisy

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

SCAMPER to narzędzie pomysłowe pozwalające zastanowić się, jak różne aspekty usługi lub produktu można zmienić w coś nowego lub ulepszonego. 7 działań modyfikujących to: substytut, połączenie, adaptacja, modyfikacja, wykorzystanie w inny sposób, eliminacja i odwrócenie, które w języku angielskim tworzą słowo SCAMPER. Narzędzie to pozwala spojrzeć na aspekty z nowych perspektyw i znaleźć nietypowe pomysły i rozwiązania. Może pomóc w przemyśleniu usług i odkryciu czegoś zupełnie nowego.

SCAMPER_2.png

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Weźcie wyniki badań i istniejące rozwiązania problemu. Istniejące rozwiązania mogą być Twoje lub kogoś innego.

2

Zacznijcie myśleć o tym, co moglibyście zrobić z istniejącym rozwiązaniem (rozwiązaniami), aby je zmodyfikować i ulepszyć, używając wymiarów SCAMPER:

3

Substytut - co możesz zastąpić? Czy jest coś, co możesz zastąpić lub zmienić w usłudze? Czy jest to coś zupełnie innego lub nietypowego w tym kontekście? W jaki sposób można to zrobić?

4

Połącz - co można połączyć? Czy można połączyć usługę z części? Jak byś to zrobił i dlaczego, jaka jest korzyść?

5

Adaptuj - co możesz zaadaptować? Co można/trzeba dostosować lub ulepszyć, aby udoskonalić usługę? Na przykład, czy można coś dostosować do różnych typów klientów?

6

Modyfikuj - co możesz zmodyfikować (lub powiększyć lub zminimalizować)? Co można zmodyfikować, aby lepiej dostosować usługę do rynków lub poprawić jej użyteczność?

7

Wykorzystaj w inny sposób - co możesz wykorzystać w inny sposób? Jak Twoja usługa lub jej części mogą być wykorzystane w innym celu? Czy produkt może być wykorzystany jako część usługi?

8

Wyeliminuj - co możesz wyeliminować? Czy coś jest zbędne lub czy można coś uprościć? Co (części usługi) możesz wyeliminować, usunąć lub uprościć?

9

Odwrócić - co można odwrócić? Czy proces usługowy lub jego części można odwrócić lub przeorganizować? Czy można zastrzec role usługi i produktu?

10

Przyjrzyj się wszystkim wygenerowanym pomysłom i wybierz te najbardziej obiecujące do oceny w kolejnej fazie.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • SCAMPER został zaproponowany przez Alexa F. Osborn a 1953 roku i następnie rozwinięty przez Boba Eberle w 1971 roku.

  • SCAMPER może być również stosowany podczas dalszego rozwoju testowanych prototypów w bardziej zaawansowane wersje prototypowe.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Narzędzie do grupowego wymyślania pomysłów

Brainstorming.png

Fikcyjny opis potencjalnego klienta

Persona.png

Szukanie analogicznych pomysłów

Analogies.png

Matryca pomysłów w obszarze elementów usługi

Morphological analysis.png

Tworzenie pomysłów wraz z klientami i interesariuszami

Co-creation workshop.png

Prośba do grupy o ekspertyzę

Crowdsourcing.png

Mapa istniejących rozwiązań zidentyfikowanego problemu

Competition map.png

Wizualna mapa dochodzenia do pomysłów

Mind map.png

Ciche wypracowywanie pomysłów i czerpanie inspiracji od innych

Brainwriting.png
bottom of page