top of page

Ideointi

Analogies.png

Analogiat

Duration.png

60 minuuttia

Learning material4.png
  • Paperia tai sähköinen tiedosto

  • Erivärisiä kyniä

  • Post-it -lappuja

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Analogioista saa inspiraatiota ideoihin tekemällä rinnastuksia ja löytämällä samankaltaisuuksia kahden asian välillä. Esimerkiksi täsmällisesti toimivaa palvelua voitaisiin kuvata vaikkapa kelloksi tai kaunista ääntä voitaisiin kuvailla enkelin ääneksi. Analogiat ovat luonnollinen osa kulttuuria ja sen symboleja, kieliä ja luonnosta kumpuavia ideoita. Ne selittävät ja antavat merkityksen asioille, tuntuvat tutuilta ja herättävät tunteita. Ne ovat siksi rikas ideoiden lähde ja samalla helposti asiakkaiden ymmärrettävissä.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Tutki ratkaistavaa ongelmaa ja tunnista siitä ominaisuuksia, joille löytää analogioita, esimerkiksi asiakkaiden vastaanottaminen.

2

Tee jokaisesta tunnistamastasi ominaisuudesta neutraali ja alasta riippumaton, ja aloita niiden analogioiden miettiminen. Esimerkiksi pohdittaessa yleisövirran hallintaa konserttisalissa tai ulkoilmakonsertissa, voi avain analogioiden miettimiseen olla virtaus, elävien asioiden ja ihmisten virtaus.

3

Aloita analogioiden etsiminen kullekin ominaisuudelle kysymällä "mikä muu on tämänkaltaista?" (toimii vastaavasti, on samankaltainen). Etsi niitä:

  • Luonnosta: Yleisövirtaesimerkki - Miten luonto hallitsee virtauksia? Kuinka veri virtaa suonissa?

  • Muilta sektoreilta, palveluista ja tuotteista: Yleisövirtaesimerkki - Miten (asiakas)virtoja hallitaan muilla sektoreilla?

  • Mistä tahansa muusta lähteestä: Yleisövirtaesimerkki - Miten tiedon virtaa hallitaan?

4

Kirjoita havaitsemasi analogiat muistiin ja ala tutkimaan niiden yksityiskohtia. Merkitse samankaltaisuudet ja eriäväisyydet ratkaisun kanssa, ja mitä voit oppia näistä analogioista.

5

Ideoi seuraavaksi ratkaisua ongelmaan löytämiesi analogioiden ja esimerkkien pohjalta. Auttavatko analogiat selventämään, miten voit ratkaista ongelman? Jos auttavat, niin miten?

6

Vie valmiit ideat seuraavaan kehitysvaiheeseen arvioitaviksi.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Joskus eroavaisuuksien tutkiminen voi olla hedelmällisempää kuin yhtäläisyyksien tutkiminen.

  • Salli kaikkien osallistuminen ideointiin, äläkä arvioi ideoita liian aikaisin.

  • Analogioita voidaan käyttää myös pohdittaessa, mikä voi edustaa organisaatiota tai yritystä itseään, ammattia tai ammattitaitoa.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Mitä palvelussa täytyy, pitäisi ja voisi olla, ei tule olemaan

must-have.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page