top of page

Ideointi

Mind map.png

Miellekartta

Duration.png

30-45 minuuttia/ avoin, sillä miellekartan parissa voidaan työskennellä jopa muutamasta päivästä viikkoihin

Learning material4.png
  • Iso paperiarkki, minimikoko A3, valkotaulu tai fläppitaulu

  • Erivärisiä tusseja ja kyniä

  • Erivärisiä ja mahdollisesti erimuotoisia post-it -lappuja ja tarroja

  • Mahdollisesti teippiä tai sinitarraa paperiarkkien kiinnittämiseksi seinille

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Miellekartta on visuaalinen kaavio, jota voidaan käyttää ideointiin ja idea-alueiden tutkimiseen. Luokittelemalla ideat keskeisen aiheen ympärille teemoihin ja alateemoihin mahdollistaa niiden tarkkailun ja potentiaalin pohtimisen. Miellekartan visuaalisuus tuo ideoiden ja teemojen yhteydet näkyviin ja mahdollistaa näiden yhdistämisen uusiksi ideoiksi.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Ota iso paperiarkki, valkotaulu tai fläppitaulu ja kirjoita sen keskelle otsikkona ratkaistava ongelma.

2

Aloita ideointi lisäämällä ensin pääideat keskellä olevan otsikon ympärille. Kirjoita jokaisen näiden ympärille alaideoita sädemäiseen muotoon. Voit kirjoittaa ideat erivärisillä kynillä tai kirjoittaa ne post-it -lappuihin, joita voit siirtää vapaasti ryhmästä toiseen. Voit myös käyttää kuvia kirjoittamisen sijaan.

3

Lisää vielä muutama ideakierros samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa, kunnes sinulla on useampi ideakerros.

4

Katso ideoita täynnä olevaa miellekarttaa ja etsi siitä päällekkäisyyksiä ja ideoiden välisiä yhteyksiä. Yhdistä samankaltaiset ideat esimerkiksi viivoilla tai ryhmittelemällä post-it -lappuja. Käytä tähän eri värejä. Ideoiden yhdistely voi tuottaa uusia ja pidemmälle vietyjä ideoita.

5

 Merkitse tärkeimmät ideat ja vie ne arvioitavaksi seuraavaan kehitysvaiheeseen.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Voit jatkaa miellekartan parissa työskentelemistä useiden päivien ajan palaamalla siihen aina, kun sinulla on siihen jotain lisättävää.

  • Voit pyytää asiakkaitasi työskentelemään tiloissasi olevan miellekartan parissa.

  • Voit myös käyttää verkossa olevia miellekarttasovelluksia.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png
SCAMPER.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page