top of page

Ideointi

Bodystorming.png

Bodystorming

Duration.png

15- 60 minuuttia

Learning material4.png
  • Tapauskohtaista rekvisiittaa ja paikka

  • Paperia ja kynä tai puhelin muistiinpanoja varten

  • Kamera tai matkapuhelin valokuvaukseen

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Bodystorming on toiminnallinen tapa ideoida palvelua. Se on kuin kehollinen ideariihi. Siinä osallistujat käyvät läpi palvelun fyysisesti oikeassa tai rakennetussa palvelun tuottamispaikassa samalla havainnoiden, mitä siitä esimerkiksi puuttuu, ja ideoiden sitä. Bodystorming paljastaa automaattisia käyttäytymismalleja, reaktioita, oletuksia ja kehittämistarpeita. Nämä ovat ideoiden lähde.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Valmista bodystorming-sessio ratkaistavaan ongelmaan. Mieti, miten session aikana kerätään tietoa ja ideoita, missä tilassa se tapahtuu, miten tila muokataan sessiota varten, mitä rekvisiittaa tarvitaan, ja mitä muita käytännön seikkoja tulee ottaa huomioon.

2

Kutsu joukko ratkaistavan ongelman kannalta olennaisia ihmisiä osallistumaan bodystorming-sessioon. He voivat olla esimerkiksi asiakkaita, sidosryhmäläisiä tai organisaatiosi työntekijöitä.

3

Aloita bodystorming-sessio esittelemällä sen tavoite. Kerro vain vähän palvelusta, jotta osallistujat reagoisivat palveluun mahdollisimman aidosti. Sessio voidaan järjestää paikassa, jossa palvelu tapahtuu, tai työpajassa, jossa palvelu käydään läpi simuloidusti.

4

Tarkkaile osallistujia heidän käydessään läpi palvelua ja kirjaa ylös mitä he sanovat, mukaan lukien ideat, miten he toimivat, reagoivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa sekä palvelun kanssa.

5

Ideoi ratkaisuehdotuksia palvelulle tulosten perusteella.

Bodystormingia voidaan jatkaa seuraavilla vaiheilla:

6

Järjestä roolileikkisessio testataksesi esiin tulleita ja kehittämiäsi ideoita, sekä luodaksesi uusia. Osallistujat voivat olla samoja kuin aikaisemmassa bodystorming-sessiossa tai he voivat olla uusia. Kirjaa myös roolileikin aikana ylös, miten osallistujat reagoivat, toimivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja palvelun kanssa, mikä vaikuttaa toimivan ja mikä ei, sekä mitä toiveita ja tarpeita ilmenee. Käytä tätä tietoa luodaksesi uusia ideoita.

7

Vertaa bodystorming-session ja roolileikin ideoita ja tuloksia, ja pohdi, miten ne vastaavat ratkaistavaan ongelmaan. Arvioi nämä ideat seuraavassa kehitysvaiheessa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Bodystorming voidaan toteuttaa esimerkiksi kaupassa, jossa asiakkaat käyvät läpi uuden palvelun paikan päällä. Tällöin sen kesto voi olla useita päiviä riippuen siitä, kuinka paljon asiakkaita liikkuu kaupassa, ja kuinka monella heistä on mahdollisuus osallistua bodystormingiin.

Vaiheen muut työkalut

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Mitä palvelussa täytyy, pitäisi ja voisi olla, ei tule olemaan

must-have.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page