top of page

Ideointi

Persona.png

Persoona

Duration.png

30-60 minuuttia riippuen tutkimustiedosta

Learning material4.png
 • Erivärisiä tusseja ja kyniä

 • Paperiarkki, joka on kooltaan vähintään A4, valkotaulu tai sähköinen tiedosto

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Persoona on kuvitteellinen hahmo, joka edustaa tyypillistä asiakasta tai käyttäjää. Sitä voidaan käyttää palvelujen ideointiin, koska se auttaa selvittämään tyypillisen asiakkaan elämäntapaa sekä hänen tarpeitaan ja motiivejaan. Persoonasta kerrotaan erilaisia tietoja kuten hänen nimensä, väestötietonsa, taustansa, mikä tuottaa hänelle iloa ja etua ja mikä harmia, elämäntyylinsä, käyttäytymisensä, tarpeensa, kiinnostuksen kohteensa ja muuta tärkeää tietoa ratkaistavan ongelman kannalta. Persoona perustuu kehitysprosessin toisen vaiheen tutkimustuloksiin. Persoonia voidaan luoda useampia.

Persona_2.png

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Aloita tunnistamalla tutkimustiedosta erilaisia tyypillisiä käyttäjiä ja asiakkaita. Voit käyttää tähän tarkoitukseen Merkitysten luokittelu -työkalua, sillä se helpottaa samankaltaisten ja toisiinsa liittyvien asioiden ja teemojen ryhmittelyä. Nopea tapa löytää persoonahahmoja tutkimusmateriaalista on kirjoittaa post-it -lapuille tutkittujen asiakkaiden ja käyttäjien erilaisia ominaisuuksia ja ryhmitellä ne. Voit kehittää esimerkiksi 3–5 erilaista asiakastyyppiä tai niin monta, kuin tutkimusaineistosta ilmenee.

2

Aloita persoonan tai useamman persoonan luominen. Lataa Persoona-tehtäväpohja tätä varten. Kirjoita jokaiselle persoonalle:

 1. Nimi

 2. Väestötiedot: ikä, sukupuoli, siviilisääty, lapset (kuinka monta), lemmikkieläimet (mitä ja kuinka monta)

 3. Ammatti ja koulutustausta

 4. Elämäntyyli ja elinolosuhteet (esim. varallisuus, asuintalotyyppi)

 5. Harrastukset, mielenkiinnon kohteet ja vapaa-aika

 6. Arvot ja asenteet

 7. Motiovaatiot ja tavoitteet

 8. Turhautumiset ja harmin aiheet

 9. Tarpeet

 10. Muuta tietoa, mikä saattaa olla oleellista tapauksen kannalta.

 

Voit myös lisätä persoonahahmoa kuvaavan kuvan. Persoonakuvauksen voi myös kirjoittaa tarinamuotoon. Tee persoonasta mahdollisimman realistinen ja uskottava.

3

Varmenna vielä persoona tutkimustiedosta.

4

Aloita ideointi ratkaistavaan ongelmaan persoonan (tai usean persoonan) pohjalta yhtä tai useampaa ideointityökalua käyttäen. Persoona saa sinut ideointivaiheessa pohtimaan asiakkaan näkökulmaa, hänen tarpeitaan, haasteitaan ja mahdollisuuksiaan näin auttaen sinua luomaan asiakaslähtöisempiä kohdennetumpia ideoita.

5

Vie valmiit ideat arvioitavaksi ja valittavaksi seuraavaan kehitysvaiheeseen.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

 • Jotta persoonaa olisi mahdollisimman todenmukainen, voit sitä luodessa kuvitella sen olevan joku kirjan tai elokuvan hahmo

 • Voit myös luoda persoonia ei-tyypillisistä asiakkaista ja verrata näitä tyypillisiin asiakkaisiin.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Mitä palvelussa täytyy, pitäisi ja voisi olla, ei tule olemaan

must-have.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page