top of page

Ideointi

Brainstorming.png

Ideariihi

Duration.png

15- 30 minuuttia

Learning material4.png
  • Iso paperiarkki, valkotaulu tai seinä, jolle voi kiinnittää post-it -lappuja

  • Erivärisiä kyniä ja tusseja

  • Post-it -lappuja

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Ideariihi on ideointimenetelmä, jota käytetään useimmiten ryhmässä. Sen aikana luodaan mahdollisimman paljon ideoita lyhyessä ajassa. Ideoiden valinta ja arviointi tapahtuu ideoinnin jälkeen.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Yksin työskentelevät voivat kutsua muita ihmisiä kuten asiakkaita mukaan ideointiin.

1

Mieti ketkä ovat ratkaistavan ongelman kannalta olennaisia tahoja ja kutsu heidät ideariiheen.

2

Valmista sessio ja siinä käytettävä materiaali, ideointivälineet, huone ja tarjoilu.

3

Kerro ideariihisession alussa mihin ongelmaan ratkaisuja ideoidaan.

4

Aloittakaa ideointi. Ideariihen aikana jokainen voi vapaasti tuottaa ideoita. Kirjoita esitetyt ideat post-it -lapuille ja kiinnitä ne valkotaululle. Voit myös kirjoittaa ideat suoraan valkotaululle, mutta niiden ryhmittely ja liikuttelu myöhemmin on helpompaa, jos ne ovat kirjoitettu post-it -lapuille. Ideoikaa vapaasti noin 10 minuutin ajan, jotta ideat pysyvät tuoreina ja niitä tulee luonnostaan. Ideointia voi myös jatkaa, mikäli ideoita syntyy edelleen vaivattomasti, tai ideointivaihe voi vastaavasti olla lyhyempi, mikäli uusia ideoita ei enää synny. Rohkaise tarvittaessa ideointiin.

5

Ideoinnin jälkeen ryhmittele ideat samankaltaisuuden perusteella ryhmiin, ja päättäkää yhdessä, mitkä niistä ovat tärkeimmät ideat, jotka viedään seuraavaan kehitysvaiheeseen. Säilytä ideat, joita ei valittu, sillä niitä saatetaan tarvita myöhemmin.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  1. Voit tehdä lämmittelyharjoituksen ennen ideoinnin aloittamista tai käyttää muita menetelmiä, kuten musiikkia, auttaaksesi ihmisiä rentoutumaan ja avaamaan mielensä ideointia varten. Voitte ideoita myös ulkoilmassa, mennä johonkin toiseen paikkaan tai vain vaihtaa istumapaikkoja ideoinnin edistämiseksi.

  2. Internetistä löytyy paljon menetelmiä ideariihen vetämiseen.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Mitä palvelussa täytyy, pitäisi ja voisi olla, ei tule olemaan

must-have.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page