top of page

Ideointi

Co-creation workshop.png

Yhteiskehittämistyöpaja

Duration.png

1-3 tuntia, tapauskohtainen

Learning material4.png
  • Esittelymateriaali

  • Erivärisiä tusseja ja kyniä

  • Valkotaulu

  • Posti-it -lappuja

  • Muuta case-kohtaista materiaalia, kuten monisteet

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Yhteiskehittämistyöpajassa asiakkaat, asiantuntijat, sidosryhmät sekä palvelun tuottajat ja kehittäjät ideoivat yhdessä palvelua tuoden jokainen mukaan omat näkökulmansa. Näin ideoista tulee kokonaisvaltaisempia. Yhteiskehittämistyöpaja antaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa heille kehitettäviin ratkaisuihin. Näin heidän osallistamisensa ideointiin lisää kehitettävän palvelun käyttäjälähtöisyyttä.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Lisäksi mukana on asiakkaita ja sidosryhmiä.

1

Aloita yhteiskehittämistyöpajan suunnittelu määrittelemällä sen tavoite ja miettimällä, mitä ongelman ratkaisemiseen tarvitaan. Pohdi, ketkä ovat ratkaistavan ongelman kannalta olennaisia henkilöitä ja kutsu heidät työpajaan. Valitse ideointimenetelmät, esimerkiksi ideariihi tai SCAMPER-menetelmä, ja järjestä työpajan tila sekä materiaalit.

2

Avaa yhteiskehittämistyöpaja esittelemällä sen tavoite sekä lämmittelyharjoituksella luodaksesi avoimen ja positiivisen ilmapiirin työpajaan.

3

Aloittakaa ideointi käyttämällä työpajaan valittuja ideointimenetelmiä. Kirjaa ideat, kommentit ja tulokset ylös. Myös osallistujat voivat tehdä muistiinpanoja, esimerkiksi kirjoittamalla ajatuksiaan post-it -lapuille tai miellekarttaan.

4

Ideoinnin päätyttyä, esitelkää ideat ja tulokset. Keskustelkaa niistä ja käyttäkää niitä vielä uusien ideoiden kehittämiseen. Työpajassa voidaan myös esitellä aikaisempien työvaiheiden tuloksia ideoiden lähteenä.

5

Vie työpajan ideat seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa niistä valitaan parhaimmat kehitettäviksi konsepteiksi ja prototyypeiksi. Ideoita voi valita myös yhteiskehittämistyöpajassa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Yhteiskehittämistyöpajaan osallistuvat voivat olla mukana myös myöhäisemmissä kehittämisvaiheissa, koska he tuntevat jo ratkaistavan ongelman.

  • Palvelujen ideoinnin lisäksi yhteiskehittämistyöpajaa voidaan käyttää moneen muuhunkin tarkoitukseen, esimerkiksi kaupan tai museon tilojen ideointiin.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Mitä palvelussa täytyy, pitäisi ja voisi olla, ei tule olemaan

must-have.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page