top of page

Ideointi

Crowdsourcing.png

Joukkoistaminen

Duration.png

30–60 minuuttia tai useita päiviä riippuen ideoiden keräämistavasta

Learning material4.png
  • Tapauskohtaista materiaalia joukkoistamiskutsun lähettämiseen ja joukkoistamistoimintaan

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Joukkoistamisessa kutsutaan laaja joukko ihmisiä mukaan luomaan ideoita palveluun tai mihin vaan ongelmaan tai tarkoitukseen, esimerkiksi kokemusten ja tiedon keräämiseen. Joukkoistaminen voi tapahtua Internetissä tai fyysisessä paikassa kuten kirjastossa tai kaupassa. Kutsu on avoin, joten kaikki sen nähneet voivat osallistua. Joukkoistamisella voidaan esimerkiksi kerätä asiakkailta ideoita valkotaulujen ja post-it -lappujen avulla siitä, mitä kirjaston lastenosastolla tulisi olla, tarinoita ja kokemuksia veneilystä, tai muistoja kotikaupungista, jotka auttavat rakentamaan kaupungin brändiä. Joukkoistamisella voi olla myös markkinointivaikutus, sillä joukkoistamiskutsun levitessä se tuo organisaatiolle huomiota ja näkyvyyttä.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Määrittele ensin, millaista tietoa, tai millaisia ideoita haluat saada ja keneltä. Mieti, kuinka paljon tietoa tarvitset, ja miten keräät ja analysoit sitä, ja valmista joukkoistamiskutsu. Joukkoistamiskutsu voi olla yksinkertainen kysymys tai pyyntö ihmisille kertoa tarinoita, mielipiteitä (kuten mieltymyksiä kirjaston tiloihin), tai kertoa määrätyn palvelun käyttökokemuksia.

2

Valitse joukkoistamiskutsun jakamiseen sellainen alusta, joka parhaiten palvelee tavoitettasi ja mahdollistaa eniten käyttökelpoisia vastauksia. Kutsun voi jakaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta, organisaation verkkosivuilla, tai se voi olla esillä organisaation tiloissa, kuten kirjastossa, jonka aulassa on joukkoistamiskutsu, jolla kerätään ideoita kirjastoa varten. Usein sosiaalisen median kautta voidaan tavoittaa suurin määrä ihmisiä laajalta alueelta. Esimerkiksi kotiseutumuseo voi pyytää apua paikallisten ihmisten tunnistamiseen vanhoista valokuvista oman verkkosivustonsa blogikirjoituksessa. Myös yhdistelmä kutsusta sekä paikan päällä että sosiaalisessa mediassa voi olla tehokas lähestymistapa.

3

Seuraa vastausten määrää ja laatua, kunnes olet saanut tarvittavan määrän vastauksia, ja vastaa kommentteihin. Valmistaudu jatkamaan viestien vaihtoa julkisen joukkoistamiskutsun lisäksi eri tavoin, kuten henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai yksityisviesteillä, varsinkin jos saamasi tieto on tekijänoikeussuojattua tai jostain muusta syystä. Tarvittaessa voit myös kysyä lisäkysymyksiä saadaksesi selvennyksiä tai lisätietoa.

4

Kun olet saanut tarpeeksi vastauksia ja ideoita, analysoi ne. Jos saat suuren määrän vastauksia, saatat tarvita vielä toisen prosessin ideoiden tarkistamiseksi. Joissakin tilanteissa voi olla järkevää kääntyä uudelleen joukkoistamisen puoleen ja luoda kysely, jotta yleisö voi äänestää parhaita ideoita kehitysprosessin seuraavassa vaiheessa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Joukkoistamista voidaan käyttää palveluinnovointi- ja palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa, esimerkiksi  tiedon keräämiseen ratkaistavaa ongelmaa varten, ideoiden, konseptien ja prototyyppien äänestämiseen tai vaikka tiedon kysymiseen erikoismateriaalin parhaista toimittajista, asiantuntemusta henkilöiltä, jotka ovat toteuttaneet vastaavia projekteja, sekä tuntemattoman esineen tunnistamiseen kuvassa, tai palvelun tai tuotteen nimeämiseen.

  • Voit myös harkita palkkioita tai muita kannustimia lisäämään vastausten määrää. Joukkoistaminen voidaan järjestää kilpailuna, jolloin esimerkiksi palkitaan ne ideat, joita käytettiin palvelun kehittämiseen tai nimiehdotukset uudelle palvelulle.

  • Muista tekijänoikeudet. Mieti, paljastatko omistusoikeudellisia tietoja, ja kerro luotujen ratkaisujen omistajuudesta selkeästi.

  • Vuorovaikutuksen puute on riski joukkoistamisessa. Sosiaalisen median tai muun aktiivisen alustan, kuten alakohtainen foorumi, seuraamisen kasvattamista kannattaa pohtia ennalta.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png
SCAMPER.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page