top of page

Ideointi

Brainwriting.png

Ideariihi kirjoittaen

Duration.png

20-30 minuuttia tai pidempään riippuen esimerkiksi osallistujamäärästä

Learning material4.png
  • Kynää ja paperia

  • Post-it -lappuja tai brainwriting-tehtäväpohja Internetistä

  • A4- tai A3-kokoisia paperiarkkeja tai valkotaulu tai seinä (valinnainen)

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Ideariihi kirjoittaen (brainwriting) on hiljainen menetelmä ideoida yhdessä ja saada inspiraatiota muiden ideoista. Syntyneistä ideoista keskustellaan vasta kun kaikki ideointikierrokset on käyty läpi. Ideariihi kirjoittaen antaa kaikille osallistujille mahdollisuuden tuoda ideansa esiin kirjoittamalla. Vaikka tämä onkin ryhmäideointityökalu, sitä voidaan käyttää yksin sovelletusti.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä. Lisää tietoa työkalun käyttämisestä yksin löytyy alla olevien työvaiheiden jälkeen.

1

Järjestä ideariihi kirjoittaen ratkaistavasta ongelmasta. Valmista tila, lähetä kutsut, päätä ideariihisession rakenteesta eli ideointikierrosten ja osallistujien määrästä sekä session kestosta. Kirjoituskierrosten ja osallistujien määrä on vapaa. Suosituin versio on 6-3-5, jossa 6 osallistujaa luo 3 ideaa 5 ideointikierroksen aikana.

2

Aloita sessio esittelemällä sen tarkoitus ja ratkaistava ongelma, johon ideoita tuotetaan. Jaa osallistujille kynät ja ideointipaperit. Yksi paperi jokaiselle tai post-it -lappuja. Mikäli käytät post-it -lappuja, voit kiinnittää ne paperille, isolle paperiarkille, valkotaululle tai seinälle. Mikäli käytät valkotaulua, seinää tai isoja paperiarkkeja, varmista, että niitä on tarpeeksi käytettävissä. Muistuta osallistujia pysymään vaiti ideoinnin aikana.

3

Ideointikierros 1: Jokainen osallistuja kirjoittaa minuutin aikana 3 ratkaisuideaa ongelmalle. Tämän jälkeen paperit ideoineen annetaan viereisille henkilöille. Vaihtoehtoisesti ne voidaan kerätä ja jakaa sattumanvaraisesti osallistujille.

4

Toista ideointikierros niin monta kertaa kuin tarvitsee ja sessiossa on osallistujia (esimerkiksi 5 osallistujaa = 5 kierrosta).

5

Ideoinnin päätteeksi ideoista keskustellaan yhdessä ja niistä valitaan seuraavaan kehitysvaiheeseen vietävät ideat. Keskustelua varten ideapaperit voidaan heijastaa seinälle kaikkien näkyville, tai post-it -lappuja käytettäessä ne voidaan ryhmitellä samankaltaisten ideoiden teemoiksi. Mikäli ne on kiinnitetty seinälle tai valkotaululle, niitä voidaan arvioida siirtymällä arkilta/valkotaululta toiselle ja keskustelemalla.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Ideariihi kirjoittaen -työkalun käyttäminen yksin

  • Mikäli käytät tätä työkalua yksin, voit pitää taukoja eri ideointikierrosten välillä, ja näin lähestyä ideoita jokaisen uuden kierroksen alussa tuorein silmin.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png
bottom of page