top of page

Ideointi

Competition map.png

Kilpailukartta

Duration.png

30-60 minuuttia

Learning material4.png
  • Vähintään A3-kokoinen paperi tai suurempi arkki, sähköinen tiedosto tai taulu

  • Erivärisiä kyniä ja tusseja

  • Post-it -lappuja

  • Laitteet tiedon etsimiseen, kuten tietokone

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Kilpailukartta visualisoi ja luokittelee olemassa olevat ratkaisut ratkaistavaan ongelmaan. Tämä voi auttaa tunnistamaan, mitä kentältä puuttuu ja mikä voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi.  Olemassa olevat ratkaisut voivat olla esimerkiksi palveluita, tuotteita tai sovelluksia. Kilpailukarttaa voidaan käyttää yhdessä muiden ideointityökalujen kanssa. Se syventää osaltaan kilpailija-analyysiä.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Tutki ensin, mitä ratkaisuja ratkaistavaan ongelmaan on jo olemassa.  Nämä voivat olla esimerkiksi palveluita, tuotteita tai sovelluksia. Voit tarkastella CREATE-kehitysprosessin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa kartoitettuja ratkaisuja sekä etsiä muita olemassa olevia ratkaisuja. Ratkaisuja ongelmaan kannattaa etsiä eri maista sekä muilta kuin omalta sektorilta, sillä kilpailevat ratkaisut kilpailevat kuluttajien ajasta ja rahasta alasta riippumatta. Esimerkiksi kilpaileva ratkaisu virvoitusjuomaan (ratkaistava ongelma: jano) voi olla vaikka maustettu vesi, vastapuristettu mehu tai smoothie. Kirjoita jokainen löytämäsi olemassa oleva ratkaisu post-it -lapulle. Voit käyttää eri väriä jokaiselle ratkaisutyypille, esimerkiksi keltaista palveluille ja oranssia tuotteille.

2

Ota iso paperiarkki tai valkotaulu ja lisää siihen juuri tunnistamasi post-it -lapuille kirjoittamasi kilpailevat ratkaisut ja järjestä ne samantyyppisten ratkaisujen ryhmiin siten, että nuo ryhmät muodostavat kaaviokuvan kilpailijoista.

3

Ota iso paperiarkki tai valkotaulu ja lisää siihen juuri tunnistamasi post-it -lapuille kirjoittamasi kilpailevat ratkaisut ja järjestä ne samantyyppisten ratkaisujen ryhmiin siten, että nuo ryhmät muodostavat kaaviokuvan kilpailijoista.

4

Analysoi kilpailukarttasi ja lisää siihen havaintosi joko kirjoittamalla tai uuden värisillä post-it -lapuilla.

5

Ympyröi mielenkiintoiset löydökset ja merkitse mahdollisuudet kirjoittamalla tai post-it -lapuilla. Ota tässä vaiheessa huomioon oma ammatillinen taustasi ja toimintasi.

6

Ideoi ratkaisuja. Pidä haluamasi mittainen tauko ennen ideointia, jotta voit lähestyä kilpailukarttaa tuorein silmin. Joskus ideointia on hyvä jatkaa seuraavana päivänä, jolloin asia on ehtinyt hautua mielessäsi, mutta työsi on vielä tuoreessa muistissa.

7

Voit jatkaa prosessia vielä askeleen pidemmälle analysoimalla olemassa olevien mielenkiintoisten palvelujen palvelupolkuja ja service blueprintejä löytääksesi mahdollisuuksia myös näistä.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Mikäli et käytä post-it -lappuja, voit käyttää erivärisiä tusseja eritelläksesi tuotteet, palvelut, havainnot ja ideat toisistaan.

  • Voit käyttää samaa periaatetta eri palveluiden asiakaspolkuja ja service blueprintien vertailemisen löytääksesi ideoita ja mahdollisuuksia.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png
bottom of page