top of page

Търсене на идеи

Analogies.png

Аналогии  

Duration.png

60 минути

Learning material4.png
  • Хартиен или електронен файл

  • Химикалка и маркери с различни цветове

  • Залепващи се бележки

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Аналогиите намират вдъхновение за идеи, като правят паралели и сравняват две неща. Например една точна услуга може да се опише като часовник или един красив глас може да се опише като глас на ангел. Аналогиите са заложени в културата, символите, езика и идеите от природата. Аналогиите обясняват и придават смисъл на нещата, предизвикват познатост и емоции и следователно са богат източник на идеи, които могат да бъдат лесно разбрани и от клиентите.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Вземете идентифицирания проблем за отправна точка и определете основните му аспекти, за които да намерите аналогии, например приемане на клиенти.

Стъпка 2

Направете всеки от аспектите секторно неутрален и започнете да мислите за аналогии за тях. Например, управление на потока от зрители в концертна зала или концерт на открито. Ключовата работа тук може да бъде потокът, движението на живи същества и хора

Стъпка 3

Започнете да търсите аналогии за всеки аспект, като се питате "кое нещо е подобно на това?" от:

  • Природата. В случая с публиката как природата управлява потоците? Как кръвта тече във вените?

  • В друг сектор и подобни услуги или продукти. В случая на аудиторията, как се управляват потоците (на клиентите) в други сектори?

  • Всеки друг източник. Например, в случая на аудиторията, как се управляват информационните потоци?

Стъпка 4

Запишете тези аналогии и започнете да разглеждате подробностите. Подчертайте приликите, разликите и какво можете да научите от тях.

Стъпка 5

Започнете да генерирате и изброявате идеи въз основа на вашите констатации и забелязани примери, като имате предвид проблема за решаване. Аналогиите хвърлят ли някаква светлина върху начина, по който можете да решите проблема? Какво би могло да се пренесе към вашия проблем? Как?

Стъпка 6

Когато имате достатъчно идеи, преминете към следващата фаза за оценка.

Съвети за използване на този инструмент

  • Понякога изследването на различията може да бъде по-ценно от сходствата.

  • Дайте възможност на всички да дадат своя принос и не оценявайте твърде рано.

  • Аналогиите могат да се използват и за обмисляне на това какво може да представлява самата организация или компания или нивото на твърдите умения или на професионалиста.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page