top of page

Търсене на идеи

Mind map.png

Мисловна карта

Duration.png

30-45 минути/ без фиксирана продължителност, тъй като работата върху мисловната карта може да продължи до няколко дни или седмици

Learning material4.png
  • Големи листове хартия с минимален размер А3 или бяла дъска или флипчарт

  • Маркери и химикалки с различни цветове

  • Самозалепващи се листчета в различни цветове, може и с различни форми и стикери

  • Евентуално тиксо за закрепване на листовете по стените, лепилна замазка и стикери

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Мисловната карта е визуална диаграма, която може да се използва за генериране на идеи за решения и за проучване на под-идеи на идентифицирания проблем за решаване. Подреждането на идеите по теми и подтеми около централната тема ви позволява да наблюдавате подробно темите на идеите и техния потенциал и да генерирате още повече идеи. Визуалното представяне показва връзките между идеите и темите и ви позволява да ги комбинирате в нови идеи.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Вземете голям лист хартия, бяла дъска или флипчарт и напишете идентифицирания проблем в центъра му.

Стъпка 2

Започнете да генерирате идеи за идентифицирания проблем, като първо добавите основните идеи около центъра. След това започнете да добавяте под-идеи към основните идеи. Организирайте ги в идейни клони като дърво. Можете да използвате различни цветове, а също и лепящи се листчета за идеи, които можете да премествате и да групирате заедно с подобни концепции. Освен да пишете, можете също да рисувате идеи или да използвате изображения.

Стъпка 3

Добавете няколко кръга от идеи по същия начин, за да имате множество слоеве от под-идеи.

Стъпка 4

След като сте готови, разгледайте мисловната карта и намерете връзки или припокривания между идеите. Свържете идеи със сходни теми, тъй като те могат да създадат нова, конструирана идея. Използвайте различни цветове, за да групирате или категоризирате идеите.

Стъпка 5

Подчертайте основните идеи и ги изведете за оценка и развитие на следващия етап.

Съвети за използване на този инструмент

  • Можете да продължите да работите върху мисловната карта в продължение на няколко дни, като се връщате към нея всеки път, когато имате какво да добавите.

  • Можете също така да помолите клиентите си да работят върху мисловна карта във вашето помещение.

  • За този инструмент могат да се използват и онлайн приложения за мисловни карти.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png
bottom of page