top of page

Търсене на идеи

Brainstorming.png

Брейнсторминг

Duration.png

15- 30 минути

Learning material4.png
  • Голям лист хартия, бяла дъска или стена, на която да поставяте лепящи се бележки.

  • Различни цветове химикалки и маркери

  • Самозалепващи се бележки

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Брейнсторминг (или мозъчна атака) е метод за генериране на идеи, който обикновено се провежда в група. Идеята е за кратко време да се генерират много идеи, без да се преценяват. Изборът на идеи се извършва след това, като от групата на генерираните идеи се избират най-обещаващите.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Ако работите самостоятелно, в мозъчната атака могат да се включат клиенти или други хора.

Стъпка 1

Вземете идентифицирания проблем за генериране на идеи и помислете за хората, които искате да поканите на мозъчна атака, чийто принос би могъл да бъде от значение.

Стъпка 2

Подгответе сесията, като например стая, лепящи листчета, дъски за избор на идеи, кетъринг, и поканете участниците.

Стъпка 3

Започнете сесията, като обясните проблема, за който се генерират идеите.

Стъпка 4

Преминете към генериране на идеи, мозъчна атака. Всеки е свободен да генерира идеи по всяко време. В качеството си на модератор запишете всички идеи на самозалепващи се листчета и ги прикрепете на бялата дъска. Идеите могат да се записват и директно на бялата дъска, но групирането им по-късно е по-лесно с помощта на лепящи се листчета, които могат да се преместват. Осигурете например 10 минути за мозъчна атака, за да поддържате идеите свежи. Можете да удължите процеса, ако ви се струва, че идват повече идеи, или да я прекратите по-рано, ако идеите са преситени. Можете също така да насърчавате идеите.

Стъпка 5

След като сте готови, групирайте идеите по сходство и заедно определете най-подходящите, които да пренесете в следващата фаза. Запазете идеите, които не са били избрани, тъй като те могат да бъдат необходими по-късно.

Съвети за използване на този инструмент

  1. Можете да проведете дейност за разчупване на леда преди сесията или да използвате други методи, като например музика, за да помогнете на хората да се отпуснат и да отворят съзнанието си. Можете също така да излезете навън, да смените мястото или да накарате хората да се преместят на различни места, за да стимулирате генерирането на идеи.

  2. Съществуват много онлайн инструменти за провеждане на мозъчна атака онлайн.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page