top of page

Търсене на идеи

must-have.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има

Duration.png

30-60 минути

Learning material4.png
  • Минимум лист хартия с размер А3 или по-голям, компютърен файл или бяла дъска

  • Различни цветове химикалки и маркери

  • Залепващи се листчета

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Must have, Should have, Could have, Won't have (Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има), наричан още методът MosCoW, е инструмент за определяне на приоритетите на даден проект, в случая услуга. Той помага да се идентифицират и генерират идеи за аспектите, които услугата задължително трябва да има, за да съществува и да работи; би трябвало да има - аспекти, които са добри, но не са задължителни; може да има – аспекти, които не са необходими, но би било хубаво да има, за да се подобри потребителското изживяване; няма да има - аспекти, които в никакъв случай не бива да има. Най-често се използва за проекти с кратки срокове, за да се предаде това, което е най-необходимо в този момент. Методът обаче може да се използва и за общо генериране на идеи на услугата и може да създаде спецификации за по-нататъшно и по-целенасочено търсене на идеи.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Вземете от резултатите от проучването основните констатации за аспектите и елементите на услугата, които трябва да има и които не трябва да има, като използвате въпросите по-долу, и измислете нови въз основа на констатациите. Запишете ги на бяла дъска или на голям лист хартия в различни категории, дадени по-долу. Можете да ги запишете и на лепящи се листчета, поставени под всяка категория, тъй като те са лесни за преместване и групиране.

Стъпка 2

Започнете да добавяте първо това, което трябва да притежава една услуга. Какво е абсолютно необходимо, за да работи тя и да бъде желана? Това са основните изисквания.

Стъпка 3

След това добавете това, което услугата би трябвало да има, но не е задължително, за да работи. Това са първото ниво на добавени елементи и характеристики на услугата, които да я направят по-желана и използваема и да увеличат нейната добавена стойност.

Стъпка 4

Това, което услугата би могла да има, включва характеристики, които би било хубаво да има, но не са задължително необходими, за да бъде услугата приета. Те могат например да я разграничат от конкурентите.

Стъпка 5

След това избройте какво услугата няма да има изобщо или в този конкретен срок на разработване, елементи, които са най-малко необходими. Въпреки това си струва да ги запазите за по-късен етап на разработване.

Стъпка 6

Разгледайте тези идеи и ги организирайте, докато останете доволни.

Стъпка 7

Идентифицирайте най-съществените "задължително трябва", "би трябвало", "може" и "няма да има" и ги запишете за по-нататъшно и по-конкретно генериране на идеи за услугата.

Стъпка 8

Направете още един кръг на събиране на идеи, като използвате списъка като спецификация за този втори по-подробен кръг на генериране на идеи.

Съвети за използване на този инструмент

  • Спецификациите, разработени на този етап, могат да бъдат използвани и по-късно при оценката.

  • Методът може да се използва и за общо управление на работата и проектите, например за определяне на приоритети на работата и ресурсите.

  • Методът е предложен от Дай Клег и Ричард Баркър в статията им "Бърз метод за решаване на казуси: A RAD Approach".

  • Прочетете още например Making Your UX Life Easier with the MoSCow от Interaction Design Foundation at https://www.interaction-design.org/literature/article/making-your-ux-life-easier-with-the-moscow

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png
bottom of page