top of page

Търсене на идеи

Morphological analysis.png

Морфологичен анализ

Duration.png

Варира в зависимост от случая. Например 30 - 60 минути

Learning material4.png
  • Лист хартия с размер А3, бяла дъска или компютърен файл.

  • Различни по цвят химикалки и маркери

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Морфологичният анализ е метод за разработване на идеи, който позволява да се наблюдават и детайлизират различни характеристики и аспекти на дадена услуга, след което те да се комбинират в нови решения. Методът използва матрична таблица, морфологична кутия, която показва избраните варианти на аспектите по едната ос и техните вариации, подразмери по другата ос. Например за тениска аспектите могат да включват деколтета, стилове на ръкавите и кройка, а за вариантите на стила на ръкавите може да има къси, без ръкави, дълги, тръбни, големи и прилепнали. Това създава набор от възможности, които да се комбинират в идеи.

Morphological_analysis.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Започнете от избрания проблем и откритията от етапа на проучване. Изберете основния аспект за морфологичната кутия въз основа на резултатите от изследването за вашата услуга. Обикновено се избират 2-3, но могат да се изберат и повече, например 5-6. Добре е да останете под 10 аспекта.

Стъпка 2

Добавете подразмери, т.е. варианти, за всеки аспект. Например за закопчаване на яке това могат да бъдат копчета, цип, дантела, панделки, колан, катарами и др.

Стъпка 3

Анализирайте информацията върху морфологичната кутия във връзка с проблема за решаване.

Стъпка 4

Изберете решението, което е най-подходящо за решаване на проблема. Ако е необходимо, можете да изберете до 3 възможни решения за по-нататъшна обработка и да направите окончателния избор по-късно.

Съвети за използване на този инструмент

  • Морфологичният анализ е създаден от Фриц Цвики от Швейцария.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page