top of page

Търсене на идеи

Inspiration board.png

Табло за вдъхновение

Duration.png

20-30 минути

Learning material4.png
  • Лист хартия, за предпочитане А3 и по-тежък, или коркова дъска, компютърен файл или Pinterest, или цифрова дъска/софтуер за съвместна работа, ако става дума за виртуална среща.

  • По избор: цветни листа и моливи/писалки/маркери, текстури, снимки, цветни мостри, лепящи листчета, списание, което да бъде изрязано за снимки и текст, и всякакви други вдъхновяващи материали.

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Таблото за вдъхновение се използва за събиране на източници на вдъхновение за даден проект. Тези визуални табла представляват колажи, например от думи, снимки, цветни мостри, изрезки от списания, текстури, цитати, рисунки или вдъхновяващи и визионерски идеи от други сектори. Те могат да служат като общ източник, за да държат всички на една вълна, да представят настроението на идеите, които трябва да се разработят, или да функционират като отправна точка на идеите. Те могат да помогнат за създаване на "усещането или настроението" на проекта, което често е трудно да се улови само с думи.

Inspiration_board.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Определете целта на визуалното табло въз основа на резултатите от проучването.

Стъпка 2

Подгответе дъската и материалите за работа. Може би разполагате със снимки от списания, маркери, материали, тъкани, изображения и/или графики от компютърни файлове и интернет търсения, други предмети като пера и лепящи листчета.

Стъпка 3

Помислете за целта и проблема, който трябва да решите, и започнете да работите върху визуалното табло. Таблото може да бъде хартиено, коркова дъска, електронен формат или базирано на Pinterest.

Стъпка 4

Разглеждайте идеи онлайн и от списания, изрязвайте и събирайте всякакви подходящи източници на вдъхновение за вашия проект. Можете да водите с чувства като попитате:

  • Kакво би ви накарало да се почувствате заредени с енергия, позитивни, въвлечени…?

  • Какви чувства и емоции биха могли да бъдат свързани с вашето решение? Има ли цветен свят, форми или предмети, които биха могли да ви вдъхновят?

  • Какви вдъхновяващи идеи вече съществуват? Те могат да бъдат от друг сектор. Какво друго би могло да ви вдъхнови?

  • Работете върху визуалното табло, докато не останете доволни. Можете да го оставите за една нощ и да го погледнете на следващия ден за последни актуализации, преди да фиксирате изрезките и материалите върху него.

Съвети за използване на този инструмент

  • Не се притеснявайте твърде много за представянето - вместо това се съсредоточете върху идеите и мислите.

Други инструменти от тази фаза

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page