top of page

Търсене на идеи

Co-creation workshop.png

Семинар за съвместно създаване

Duration.png

1-3 часа в зависимост от случая

Learning material4.png
  • Материали за презентация

  • Маркери и химикалки с различни цветове

  • Бели дъски

  • Залепващи се бележки

  • Други материали, свързани с казуса, като материали за раздаване и др.

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Семинарът за съвместно създаване събира на едно място клиенти и други заинтересовани страни, които заедно генерират идеи за услугата. Те се срещат на работни срещи с експерти и разработчици, за да предоставят и обменят своите гледни точки и идеи за разглежданото предизвикателство. В този процес участниците си влияят взаимно, докато работят за постигане на възможни резултати за предизвикателството. Идеите стават по-цялостни, когато се генерират заедно. Включването на потребителите и клиентите в генерирането на идеи увеличава ориентацията към потребителите в разработените услуги. Семинарите за съвместно създаване дават възможност на клиентите и ползвателите да влияят върху решенията, които се разработват за тях.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Изпълнението се подпомага от външните клиенти и заинтересованите страни, поканени да творят съвместно.

Стъпка 1

Планирайте семинара за съвместно създаване, като започнете от целта, която се основава на идентифицирания проблем, както и какво и кой е необходим за решаването му. Идентифицирайте и поканете съответните заинтересовани страни и клиенти и организирайте помещението и материалите за семинара.

Стъпка 2

Започнете семинара с представяне на целта и провеждане на някои дейности за разчупване на леда, за да създадете открита и положителна атмосфера за съвместно създаване.

Стъпка 3

Накарайте участниците да използват избрани методи за създаване на идеи, като например мозъчна атака, скициране, SCAMPER или мозъчно писане, за съвместно създаване. Запишете всички данни и резултати от събитието. Можете да включите участниците във воденето на записки, като например ги помолите да пишат върху материали тип самозалепващи се листчета или мисловна карта.

Стъпка 4

В края на семинара представете резултатите и ги обсъдете заедно, за да получите допълнителни идеи. Семинарът може да включва и представяне на резултатите от по-ранните етапи.

Стъпка 5

Прехвърлете резултатите към следващата фаза на алтернативни концепции и прототипи, където ще бъдат избрани идеи. Можете също така да гласувате и да избирате идеи по време на семинара за съвместно създаване.

Съвети за използване на този инструмент

  • Можете да включите участниците в семинара за съвместно създаване и на по-късни етапи от процеса на иновация на услугата.

  • Освен за услуги, семинарите за съвместно създаване могат да се използват за много цели, като например за избор на помещение за магазин или музей.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png

Използване на опита на публиката

Crowdsourcing.png

Визуална карта на съществуващите решения на идентифицирания проблем

Диаграма на конкуренцията

Competition map.png
Mind map.png
Brainwriting.png
bottom of page