top of page

Търсене на идеи

Crowdsourcing.png

Краудсорсинг

Duration.png

30-60 минути за една сесия или няколко дни в зависимост от начина на събиране на идеи

Learning material4.png
  • Компютър за публикуване на запитването

  • Евентуално необходимост от събиране на фотографски и други материали за публикуване онлайн

  • Може да се направи идеен проект на бяла дъска с химикалка и лепящи се листчета, за да се разработи запитването

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Краудсорсингът приканва и включва голям брой хора да генерират идеи за услуга, решаване на проблем или друга цел, като например събиране на опит и информация. Краудсорсингът може да се осъществява в интернет или на физическо място, например в библиотека или магазин, често чрез открита покана за генериране на идеи или предоставяне на знания от всеки, който види запитването. Съществуващи примери за идеи и информация, събрани чрез краудсорсинг, включват: вземане на решение какво трябва да има в детския отдел на библиотеката (с използване на бяла дъска и лепящи се листчета за идеи във фоайето на библиотеката), истории и преживявания, свързани с плаването с лодка, и спомени от родния град, за да се определи ядрото за изграждане на марката на общината. Краудсорсингът може да има и вторичен маркетингов ефект, като генерира повече внимание и видимост за организацията, ако призивът за краудсорсинг стане популярен.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Започнете, като определите какъв вид информация или идеи искате да получите и от кого. Помислете от колко информация се нуждаете и как ще я съберете и анализирате, и формулирайте запитването, което ще бъде изпратено. Това може да бъде въпрос или просто да помолите хората да разкажат своите истории, мнения (например предпочитания за помещенията в дадена библиотека) или да използват опита си от дадена услуга.

Стъпка 2

Изберете платформата за запитването, която най-добре отговаря на целта и ви позволява да получите възможно най-много и най-качествени отговори. Тя може да бъде естествено място за услугата, например в библиотеката за идеи за библиотеката, или да бъде организирана онлайн на вашия уебсайт или в социалните медии. Обикновено социалните медии достигат до най-голям брой хора и географски райони. Например местен исторически музей може да поиска помощ за идентифициране на местни хора на стари снимки в блог публикация на собствения си уебсайт. Също така комбинацията от местоположението и социалните медии може да бъде силен подход.

Стъпка 3

Проследявайте и наблюдавайте отговорите, например наситеността и естеството на отговорите. Отговаряйте на коментиращите. Бъдете готови да продължите кореспонденцията след публичната публикация чрез други средства, като например лично, по телефона, по електронна поща или чрез лични съобщения, особено ако споделяната информация трябва да бъде защитена поради причини, свързани с интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други причини. Ако е необходимо, можете да зададете и допълнителни въпроси, за да получите повече информация или разяснения.

Стъпка 4

След като съберете информацията, анализирайте получените отговори и идеи. Ако получите голям брой отговори, може да се наложи друг процес за проверка на предложенията. В някои ситуации може да има смисъл да се обърнете отново към краудсорсинга и да създадете анкета, така че аудиторията ви да може да гласува за най-добрите идеи на следващия етап - Алтернативни прототипи, където се избират идеите.

Съвети за използване на този инструмент

  • Краудсорсингът може да се използва на различни етапи от процеса на проектиране на услуги, например за събиране на данни за проблема, гласуване на идеи, концепции и прототипи или по принцип, като например искане на информация за най-добрите доставчици на специализиран материал, опит от лица, които са изпълнявали подобни проекти, помощ за идентифициране на непознат обект в изображение или за даване на име на продукт или услуга.

  • Можете да помислите за компенсации или стимули за насърчаване на участието. Краудсорсингът може да бъде организиран като състезание, като например награждаване на идеите, които са били използвани за разработване на услугата, или предлагане на имена за нова услуга.

  • Бъдете наясно с въпросите, свързани с интелектуалната собственост. Помислете дали не излагате на показ информация, която е обект на собственост, и бъдете наясно със собствеността върху генерираните решения.

  • Липсата на взаимодействие е риск. По отношение на социалните медии може да се обмисли предварително култивиране на последователи в социалните медии и/или избор на друга платформа с висока посещаемост, евентуално такава, която е специфична за сектора, като например форум.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png
bottom of page