top of page

Търсене на идеи

Persona.png

Персона  

Duration.png

30-60 минути в зависимост от данните от изследването

Learning material4.png
 • Маркери и химикалки с различни цветове

 • Хартия, минимум А4, или бяла дъска, или електронен файл

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Персоната е измислен персонаж, който представлява типичен клиент или потребител. Тя може да се използва за създаване на идеи за услуги, тъй като помага да се проучат начинът на живот, нуждите и мотивацията на типичния клиент.

Персоната съдържа информация като име, демографски данни, произход, проблеми и придобивки, начин на живот, поведение, нужди, интереси и други релевантни подробности за клиента, които могат да бъдат от съществено значение за случая. Персоната се основава на резултатите от проучванията. Може да бъде създадена повече от една персона.

Persona_2.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Започнете с идентифициране на различни видове типични потребители и клиенти въз основа на данните от проучването. За тази цел можете да използвате техниката на афинитетната диаграма, тъй като тя улеснява групирането на сходни и свързани проблеми. Бърз начин за намиране на персони от изследователския материал е да напишете различни характеристики на самозалепващи се листчета и да ги групирате заедно. Можете да разработите например 3-5 различни типа клиенти или толкова, колкото е необходимо, както е посочено от данните от проучването.

Стъпка 2

Започнете да създавате персоната или персоните. Изтеглете шаблона за тази цел. За всяка персона напишете:

 1. Име

 2. Демографски данни: възраст, пол, семейно положение, деца (колко), домашни любимци (какви и колко)

 3. Професия и образование

 4. Начин на живот и условия на живот (напр. финансово състояние, тип къща)

 5. Хобита, интереси и свободно време

 6. Ценности и нагласи

 7. Мотивации и цели

 8. Фрустрации и болки

 9. Потребности

 10. Всяка друга информация, която може да е от значение за случая

Можете също така да намерите снимка, която да представя персоната. Можете да използвате разказ, за да опишете персоната си. Направете персоната възможно най-реалистична и достоверна.

Стъпка 3

Проверете вашата личност с данните от изследването.

Стъпка 4

Започнете генерирането на идеи с помощта на персони, като изберете един или повече от инструментите за генериране на идеи, например мозъчна атака или SCAMPER, и вземете предвид предизвикателството, което трябва да се реши. Персоната ви кара да разсъждавате върху клиента и всички негови нужди, предизвикателства и възможности на етапа на генериране на идеи, като ви помага да създавате по-целенасочени идеи.

Стъпка 5

Когато сте готови, предайте резултатите на следващата фаза за оценка и подбор.

Съвети за използване на този инструмент

 • Когато създавате персона, можете да мислите за нея като за герой от книга или филм, за да я направите възможно най-реалистична.

 • Можете също така да създадете персони на типични неклиенти и да сравните типичните клиенти и неклиенти.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page