top of page

Търсене на идеи

Brainwriting.png

Мозъчно писане

Duration.png

20-30 минути или повече в зависимост от избраната форма на мозъчно писане

Learning material4.png
  • Химикалка и хартия

  • Самозалепващи се листчета или шаблон за мозъчно писане

  • Листове с размер А4 или А3 или бяла дъска или стена (по избор)

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Мозъчното писане е тиха форма на съвместно генериране на идеи и вдъхновяване от идеите на другите, без да ги съдим. Генерираните идеи се обсъждат, след като всички етапи на събиране на идеи са приключили. Мозъчното писане дава възможност на всички участници да използват своя глас в писането и да предлагат идеи. Въпреки че е инструмент за групово създаване на идеи, той може да бъде адаптиран и за индивидуална работа.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Информацията за адаптирането за индивидуална работа е след основните стъпки.

Стъпка 1

Организирайте сесия за мозъчно писане по определената изследвана тема, подгответе залата и изпратете покани. Вземете решение за структурата на сесията за мозъчно писане, т.е. за броя на етапите за мозъчно писане и участниците, както и за продължителността на сесията. Броят на етапите за мозъчно писане и участниците не е фиксиран. Най-популярната версия е 6-3-5, при която 6 участници генерират 3 идеи по време на 5 етапа на мозъчното писане.

Стъпка 2

Започнете сесията за мозъчно писане, като обясните целта на сесията и изследваната тема за генериране на идеи, и раздайте на участниците химикалки и листове за мозъчно писане, по един за всеки, или самозалепващи се листчета. Ако използвате самозалепващи се листчета, можете да ги прикрепите към лист хартия, бяла дъска или стена. В такъв случай се уверете, че разполагате с достатъчно бели дъски или големи листове на стените. Напомнете на участниците да запазят мълчание по време на процеса.

Стъпка 3

Генериране на идеи 1: Участниците предоставят 3 идеи за решение на изследвания проблем в рамките на една минута. След като минутата изтече и всеки участник е написал 3 идеи, листовете се предават на следващия човек. Те могат също така да бъдат събрани и преразпределени на случаен принцип между участниците.

Стъпка 4

Повторете генерирането на идеи и размяната на листовете за писане толкова пъти, колкото е необходимо.

Стъпка 5

Идеите се обсъждат заедно в края на сесията. Листовете с идеи могат да се прожектират на стената, така че всички да ги виждат, или, ако се използват самозалепващи се листчета, могат да се групират по сходни теми по време на почивката, или ако са на стената или на бялата дъска, да се обхождат и обсъждат. В този момент се избират идеите за следващия етап - Алтернативни прототипи.

Съвети за използване на този инструмент

Как се прави самостоятелно мозъчно писане

В случай че правите мозъчно писане самостоятелно, можете да правите почивки между различните етапи и по този начин всеки път да подхождате към идентифицирания проблем със свежи очи.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

An ideation matrix of service aspects.

Morphological analysis.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png
bottom of page