top of page

Търсене на идеи

Competition map.png

Диаграма на конкуренцията

Duration.png

30-60 минути

Learning material4.png
  • Хартия формат минимум А3 или по-голям лист хартия, компютърен файл или бяла дъска

  • Различни цветове химикалки и маркери

  • Залепващи се листчета

  • Оборудване за търсене на информация, например компютър

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Диаграмата на конкуренцията е визуална карта на съществуващите решения на избрания проблем, която помага да се идентифицират възможните пропуски, които биха могли да се превърнат във възможности. Съществуващите решения могат да бъдат услуги, продукти или приложения. Диаграмата на конкуренцията може да се използва в комбинация с други инструменти за генериране на идеи и добавя още един слой за задълбочаване на анализа на конкуренцията.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Започнете с проучване на съществуващите решения за избрания проблем. Те могат да бъдат услуги, продукти, приложения или нещо друго. Можете да погледнете назад към резултатите от Фаза 1, Анализиране на проблема, Фаза 2, разучаване, и да потърсите нови. Полезно е да търсите решения от различни държави и други сектори, тъй като конкуриращите се решения се борят за времето или парите на потребителите. Например, конкурентно решение за безалкохолна напитка може да бъде ароматизирана вода, прясно изцедени сокове или смутита. Можете да запишете всяко от съществуващите решения на отделно самозалепващо се листче. За всеки вид решение може да се използват различни цветове, например жълт за услугите и оранжев за продуктите.

Стъпка 2

Вземете голям лист хартия или бяла дъска и започнете да добавяте на него идентифицираните конкурентни решения и да подреждате лепящите се листчета в групи от подобни видове решения.

Стъпка 3

След като сте готови, разгледайте решенията и ги подредете, докато не останете доволни от категоризацията си и от това как са разположени на диаграмата. Добавете заглавия към вашите категории.

Стъпка 4

Започнете да анализирате диаграмата си. Добавяйте впечатления от констатациите си върху лепящи се листчета с различен цвят или просто като пишете.

Стъпка 5

Оградете интересните констатации с маркер и отбележете потенциалните пропуски със самозалепващи се листчета или чрез писане, като вземете предвид собствената си професионална дейност.

Стъпка 6

Направете почивка, преди да се върнете към генерирането на идеи върху картата, за да можете да подходите към задачата със свеж поглед. Понякога е добре да продължите на следващия ден, когато събраната информация е все още прясна в съзнанието ви, но е имала възможност да отлежи в ума ви.

Стъпка 7

Можете да продължите процеса с една стъпка напред, като анализирате потребителските пътувания и плановете за услуги на интересни съществуващи услуги, за да откриете пропуски и възможности.

Съвети за използване на този инструмент

  • Ако не използвате лепящи се листчета с различни цветове, можете просто да използвате маркер с различни цветове, за да разграничите продукти, услуги, впечатления и идеи.

  • Можете да използвате същия принцип за сравняване на пътуванията на клиентите и план на услугите на различни услуги, за да откриете пропуски за идеи и възможности.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png
bottom of page