top of page

Търсене на идеи

SCAMPER.png

SCAMPER

Duration.png

30-60 минути или всякакво друго времетраене в зависимост от случая

Learning material4.png
  • Хартия или компютър за водене на бележки

  • Химикалки

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

SCAMPER е идеен инструмент за обмисляне на това как различни аспекти на дадена услуга или продукт могат да бъдат променени в нещо ново или подобрено. Седемте действия за промяна са: заместване, комбиниране, адаптиране, модифициране, използване за други цели, премахване и обръщане, които образуват английската дума SCAMPER. Инструментът позволява да се видят аспектите от нови гледни точки и да се намерят необичайни идеи и решения. Той може да помогне да се преосмислят услугите и да се открие нещо напълно ново.

SCAMPER_2.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Вземете резултатите от направеното проучване и съществуващите решения на проблема. Съществуващите решения могат да бъдат ваши или на някой друг.

Стъпка 2

Започнете да обмисляте какво бихте могли да направите със съществуващото(ите) решение(я), за да го(ги) модифицирате и подобрите, като използвате измеренията на SCAMPER:

Стъпка 3

Замяна - с какво можете да замените решението? Има ли нещо, което можете да замените или промените в услугата? Дали е нещо напълно различно или необичайно в този контекст? Как може да се направи това?

Стъпка 4

Комбиниране - какво можете да комбинирате? Може ли услугата или части от нея да се комбинира в едно или с нещо напълно различно и външно, или с продукти? Как бихте го направили и защо, каква е ползата от това?

Стъпка 5

Адаптиране - какво можете да адаптирате? Какво може/трябва да адаптирате или коригирате, за да подобрите услугата? Например, може ли нещо да се адаптира към различни видове клиенти?

Стъпка 6

Модифициране - какво можете да модифицирате (или да увеличите, или да намалите до минимум)? Какво може да се модифицира, за да се адаптира по-добре услугата към пазарите или да се подобри нейната използваемост?

Стъпка 7

Използване за други цели - какво можете да използвате за други цели? Как вашата услуга или части от нея могат да бъдат използвани за друга цел? Може ли даден продукт да се използва като част от услугата?

Стъпка 8

Елиминиране - какво можете да елиминирате? Не е ли нещо излишно или може ли нещо да се опрости? Какво (части от услугата) можете да елиминирате, премахнете или опростите?

Стъпка 9

Обръщане - какво можете да обърнете? Може ли процесът на обслужване или части от него да бъдат обърнати или пренаредени? Могат ли да бъдат запазени ролите на услугата и продукта?

Стъпка 10

Разгледайте всички генерирани идеи и изберете най-обещаващите от тях за оценка на следващия етап.

Съвети за използване на този инструмент

  • SCAMPER е предложен от Алекс Ф. Озбърн през 1953 г. и е доразвит от Боб Еберле през 1971г.

  • SCAMPER може да се използва и при по-нататъшното разработване на тествани прототипи в по-усъвършенствани версии на прототипи.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png
bottom of page