top of page

Elaborera och utforska idéer

Analogies.png

Analogier

Duration.png

60 minuter

Learning material4.png
  • Papper eller digital dokument

  • Penna och tuschpennor i olika färger

  • Klisterlappar

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Analogier ger inspiration till idéer genom att dra paralleller och jämföra två saker. En service av precist slag kan till exempel beskrivas som en klocka, eller en vacker röst kan beskrivas som en ängels röst. Analogier är inbäddade i kultur, symboler, språk och natur. Analogier förklarar och ger mening åt saker och ting, framkallar förtrogenhet och känslor, och är därför en rik källa för idéer, och de är också lätta för kunderna att förstå.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Utgå från det identifierade problemet med alla dess aspekter för att hitta analogier, till exempel för hur man tar emot kunder.

2

Gör varje aspekt neutral och börja fundera på analogier för dem. Till exempel hur hantera publikflödet i en konsertlokal eller för en konsert utomhus. Nyckelordet här kunde exempelvis vara flöde, flödet av levande saker och människor.

3

Börja leta efter analogier för varje aspekt genom att fråga "Vad är också så här?" från:

  • Natur. Hur hanterar naturen flöden i publikfallet? Hur flyter blodet i venerna?

  • I en annan sektor, och liknande tjänster eller produkter. I publikfallet, hur hanteras (kund)flöden i andra sektorer?

  • Någon annan källa. Hur hanteras informationsflödet till exempel i publikfallet?

4

Skriv ner dessa analogier och börja titta på detaljer. Lyft fram likheter, skillnader och vad du kan lära dig av dem.

5

Börja skapa och lista idéer utifrån dina resultat och exempel, och tänk på det problem eller case som ska lösas. Kastar analogier något nytt ljus över hur du kan lösa det? Vad skulle kunna överföras till ditt problem? Hur?

6

När du har tillräckligt med idéer kan du ta dem vidare till nästa fas för utvärdering.

Tips och råd

  • Ibland kan det vara mer värdefullt att utforska skillnader än likheter.

  • Låt alla bidra – och utvärdera inte för tidigt.

  • Analogier kan också användas för att tänka på vad som kan representera själva organisationen eller företaget, eller för vissa yrkesfärdigheter eller yrken.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page