top of page

Elaborera och utforska idéer

Morphological analysis.png

Morfologisk analys

Duration.png

Varierar från fall till fall, kan vara 30 - 60 minuter.

Learning material4.png
  • Papper i A3-format, whiteboard eller digitalt dokument.

  • Pennor och markörer i olika färger

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Morfologisk analys är gör det möjligt att observera och beskriva olika egenskaper och aspekter av en tjänst, och sedan kombinera dessa till nya lösningar. Metoden använder en matris – ett morfologiskt fält – som visar olika aspekter på ena axeln, och dess variationer på den andra. För en T-shirt kan aspekterna till exempel omfatta halsringningar, ärmstilar och passform, och variationerna för ärmstilar kan vara kort, ärmlös, lång, trumpet och stor. Detta skapar ett fält av alternativ som kan kombineras för olika idéer och förslag.

Morphological_analysis.png

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oboerende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Utgå från det utvalda problemet, och de upptäckter du gjort under undersökningsfasen. Välj huvudaspekten för ditt morfologiska fält utifrån de resultat du hittills fått för din tjänst. Vanligtvis väljs 2–3 ut men du kan också välja fler, ex 5–6. Det är ändå bra att hålla sig under 10 aspekter.

2

Lägg till underdimensioner, dvs. variationer, för varje aspekt. För att stänga en jacka kan det till exempel handla om knappar, blixtlås, snörning, band, bälte, spännen osv.

3

Analysera informationen i det morfologiska fältet i förhållande till ditt case eller problem.

4

Välj den lösning som är bäst lämpad. Vid behov kan du välja upp till tre möjliga lösningar att arbeta vidare med, och göra det slutliga valet senare.

Tips och råd

  • Morfologisk analys skapades av Fritz Zwicky från Schweiz.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page