top of page

Elaborera och uforska idéer

Brainstorming.png

Brainstorming

Duration.png

15- 30 minutes

Learning material4.png
  • Ett stort pappersark eller en whiteboard.

  • Pennor och markörer i olika färger

  • Klisterlappar

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Brainstorming görs vanligtvis i grupp för att få fram idéer och förslag. Tanken är att på kort tid fritt generera så många idéer som möjligt utan att döma. Urvalet av idéer sker i efterhand genom att de mest lovande idéerna väljs ut från de man fått ihop.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Om du arbetar ensam kan du bjuda in kunder eller andra personer att delta i brainstormingen.

1

Använd ditt case eller problem för att få nya idéer, och fundera på vilka personer du vill bjuda in till en brainstorming-session.

2

Förbered sessionen, t.ex. rummet, material, catering – och bjud in deltagarna.

3

Börja sessionen med att förklara det case eller problem som det behövs idéer för.

4

Gå vidare till brainstormingen. Alla kan när som helst skapa idéer. Som moderator skriver du ner alla idéer på klisterlappar och fäster dem på en whiteboardtavla. Idéerna kan också skrivas direkt på whiteboardtavlan, men det är lättare att samla ihop dem senare med klisterlappar som kan flyttas runt. Låt brainstormingen ta till exempel 10 minuter för att hålla idéerna fräscha. Du kan förlänga idéarbetet om det verkar som att det är på kommande fler idéer, eller avbryta tidigare om idéerna tryter. Uppmuntra vid behov till idékläckning.

5

När ni är klara, gruppera liknande idéer, och identifiera tillsammans de mest relevanta att ta med till nästa fas. Behåll även de idéer som inte valts ut, ifall de behövs senare.

Tips och råd

  1. Du kan dra ett par uppvärmningsövningar innan själva barinstormingen, eller använda andra metoder, t.ex. musik, för att få folk att slappna av och öppna sina sinnen. Du kan också gå ut eller byta plats för att främja att idéer uppstår.

  2. Det finns även många digitala verktyg för brainstorming.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page