top of page

Elaborera och utforska idéer

Inspiration board.png

Inspirationstavla

Duration.png

20–30 minuter

Learning material4.png
  • Ett pappersark, helst A3 och kraftigare papper, eller en korktavla, ett digital document eller Pinterest, eller en digital whiteboard.

  • Valfritt: färgat papper och pennor/ pennor/markörer, foton, klisterlappar, tidningar som kan klippas till bilder och text och annat inspirerande material.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

En inspirationstavla används för att samla in inspiration för ett projekt. Dessa visuella tavlor är collage av t.ex. ord, foton, färgmönster, tidningsurklipp, citat, skisser – eller av inspirerande och visionära idéer från andra sektorer. De kan fungera som en gemensam inspirationskälla, och representerar stämningen i de idéer som ska utvecklas, eller fungera som utgångspunkt för idéutveckling. Det kan hjälpa till att skapa "känslan eller stämningen" i ett projekt, vilket ofta är svårt att fånga enbart i ord.

Inspiration_board.png

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller när du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Fastställ syftet med inspirationstavlan utifrån tidigare resultat.

2

Förbered tavlan och materialet för ditt arbete. Tavlan kan vara av papper, en korkbräda, i elektroniskt format eller på Pinterest. Kanske har du foton från tidningar, markörer, material, tyger, bilder och/eller grafik från datafiler och internetsökningar, andra saker som fjädrar och klisterlappar.

3

Tänk på ditt syfte och det problem som du vill lösa och börja arbeta med inspirationstavlan. Bläddra bland idéer på nätet och i tidningar. Klipp och samla in alla lämpliga inspirationskällor för ditt projekt. Du kan börja utifrån känslor genom att fråga: Vad skulle få dig att känna dig energisk, positiv, engagerad....?

4

Vilka känslor och stämningar kan kopplas till din lösning? Finns det en färgvärld, former eller föremål som inspirerar dig? Vilka inspirerande idéer finns redan? Kanske från en annan sektor? Vad mer inspirerar dig?

Arbeta med inspirationstavlan tills du är nöjd. Du kan låta den ligga över natten och titta på den nästa dag för att göra de sista uppdateringarna, innan du fäster klipp och material på den.

Tips och råd

  • Oroa dig inte för slutresultatet – fokusera istället på idéer, tankar och stämningar.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page