top of page

Elaborera och utforska idéer

Crowdsourcing.png

Crowdsourcing

Duration.png

30 – 60 minuter om en session, eller dagar beroende på hur man samlar in idéer.

Learning material4.png
  • Material utifrån case, för att publicera inbjudan och genomföra crowdsourcing.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Crowdsourcing uppmanar och involverar ett stort antal människor att skapa idéer för en tjänst, lösningar till ett problem eller annat syfte, som att samla in erfarenheter och information. Crowdsourcing kan äga rum digitalt eller på en fysisk plats, t.ex. i ett bibliotek eller en butik, ofta genom en öppen uppmaning om att komma med idéer eller bidra med kunskap. Existerande exempel på idéer och information som samlats in genom crowdsourcing är t.ex. att bestämma vad som ska finnas på en barnavdelning i ett bibliotek (med hjälp av en whiteboard och klisterlappar för idéer i bibliotekshallen), berättelser och erfarenheter av båtliv och minnen från hemstaden för att definiera kärnan i en kommuns varumärkesbyggande. Crowdsourcing kan också ha en sekundär marknadsföringseffekt genom att generera mer uppmärksamhet och synlighet för en organisation, ifall uppmaningen blir viral.

Hur använda verktyget?

 

The same steps apply when working individually, in pairs or in a group.

1

Börja med att definiera vilken typ av information eller idéer du vill få och av vem. Tänk på hur mycket information du behöver och hur du ska samla in och analysera den, och utforma utifrån det inbjudan som ska skickas ut. Det kan vara en fråga eller helt enkelt en uppmaning till människor att berätta sina historier, åsikter (t.ex. önskemål om lokalerna i ett bibliotek) eller erfarenheter av en tjänst.

2

Välj den plattform som bäst tjänar syftet, och gör det möjligt för dig att få så många och så bra svar som möjligt. Det kan vara en naturlig plats för tjänsten, t.ex. i ett bibliotek för idéer om biblioteket, eller en bestämd plats online på din hemsida eller på sociala medier. Vanligtvis når sociala medier flest och mest spritt geografiskt område. Ett lokalhistoriskt museum kan till exempel be om hjälp med att identifiera lokala personer på gamla fotografier i ett blogginlägg på sin egen hemsida. Även en kombination av plats och sociala medier kan vara ett effektivt tillvägagångssätt.

3

Följ och övervaka svaren, t.ex. hur många och vilka svaren är. Svara på kommentarer. Var beredd på att fortsätta korrespondensen efter det offentliga inlägget på andra sätt, t.ex. personligen, per telefon, e-post eller privata meddelanden, särskilt om den information som delas bör skyddas av immaterialrättsliga skäl, integritetsskäl eller andra skäl. Vid behov kan du också ställa ytterligare frågor för att få mer information eller förtydligande.

4

När du är mättad, analysera svaren och idéerna. Om du får ett stort antal svar kan du behöva en annan process för att granska förslagen. I vissa situationer kan det vara klokt att återvända till crowdsourcing och skapa en omröstning så att din publik kan rösta på de bästa idéerna, t.ex. i nästa fas – Alternativa prototyper – där idéerna sedan väljs ut.

Tips och råd

  • Crowdsourcing kan användas i olika faser av utvecklingsprocessen, t.ex. för att samla in data om problemet, rösta om idéer, koncept och prototyper eller i allmänhet , t.ex. för att be om kunskap om de bästa leverantörerna av ett specialiserat material, expertis från personer som har genomfört liknande projekt, hjälp med att identifiera ett okänt objekt i en bild eller namnge en produkt eller tjänst.

  • Du kan överväga kompensation eller incitament för att uppmuntra till deltagande. Crowdsourcing kan utformas som en tävling, t.ex. genom att belöna de idéer som använts för att utveckla tjänsten eller föreslå namn på en ny tjänst.

  • Var medveten om immaterialrättsliga frågor. Var uppmärksam på ifall du exponerar information som är skyddad och var tydlig med äganderätten till de lösningar som genereras.

  • Brist på interaktion är en risk. När det gäller sociala medier kan man överväga att odla en följarskara i förväg och/eller välja en annan plattform med hög trafikfrekvens, eventuellt en sektorspecifik plattform, t.ex. ett forum.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png
SCAMPER.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page