top of page

Elaborera och utforska idéer

Brainwriting.png

Brainwriting

Duration.png

20 – 30 minuter eller längre beroende på vilken form av brainwriting du väljer.

Learning material4.png
  • Penna och papper

  • Klisterlappar eller en mall för brainwriting

  • A4- eller A3-papper, en whiteboard eller en vägg (valfritt).

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Brainwriting är en tyst form för att skapa idéer tillsammans och inspireras av andras idéer utan att genast värdera dem. De genererade idéerna diskuteras först efter att alla idérundor har avslutats. Brainwriting ger alla deltagare en chans att använda sin röst i skrivandet och komma med idéer. Även om det är ett idéverktyg för grupper kan det också anpassas för individuellt arbete.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Information om hur du gör när du arbetar ensam med uppgiften finner du under tips och råd.

1

Organisera en brainwriting-session kring det valda ämnet, förbered rummet och sänd ut inbjudningar. Bestäm strukturen för brainwriting-sessionen, dvs. antalet brainwriting-rundor och deltagare, och hur länge sessionen ska pågå. Antalet rundor och deltagare är fritt. Den mest populära versionen är 6-3-5, där 6 deltagare genererar 3 idéer under 5 rundor.

2

Starta brainwriting-sessionen genom att förklara syftet med sessionen och vad du önskar få idéer på. Dela ut pennor och papper, ett för var och en, eller klisterlappar, till deltagarna. Om du använder klisterlappar kan du fästa dem på ett pappersark eller på en whiteboard eller vägg. Se i så fall till att du har tillräckligt många whiteboardtavlor eller stora ark på väggarna. Påminn deltagarna om att vara tysta under processen.

3

Idérunda 1: Deltagarna ger tre idéer till lösningar för det undersökta problemet på en minut. När minuten är slut, och varje deltagare har skrivit tre idéer, skickas arken vidare till nästa person. De kan också samlas in och delas ut slumpmässigt till deltagarna.

4

Upprepa idérundan och utbyt idépapper så många gånger som behövs.

5

Idéerna diskuteras tillsammans först i slutet av sessionen. Idépappren kan projiceras på en vägg så att alla kan se dem, eller om man använder klisterlappar, grupperas utifrån teman som liknar varandra under pausen, eller så kan man gå runt och diskutera kring idépappren som finns på väggen. Till sist väljer du ut idéer att utveckla vidare i nästa fas, alternativa prototyper.

Tips och råd

Brainwriting när du arbetar ensam

  • Om du gör brainwriting ensam kan du hålla pauser mellan de olika rundorna, och på så sätt närma dig det identifierade problemet med nya ögon varje gång.

bottom of page