top of page

Elaborera och utforska idéer

Bodystorming.png

Bodystorming

Duration.png

15 – 60 minuter

Learning material4.png
  • Case-related props and location

  • Paper and pen or phone for note taking.

  • Camera or mobile phone for taking photos can be useful.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Bodystorming är ett aktivitet sätt att utforska en tjänst på, för att finna luckor och skapa nya lösningar och förslag. Det tar fram spontana beteenden, reaktioner, antaganden och utvecklingsbehov.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Förbered en bodystorming-session kring ditt case eller problem genom att tänka på miljö, rekvisita, eventuella praktiska problem och hur idéer och information ska samlas in.

2

Bjud in personer som är relevanta för problemet att delta. Det kan till exempel vara kunder, organisationens personal eller intressenter.

3

Börja bodystorming-sessionen med att presentera målet med den, men berätta inte mycket om själva tjänsten. Sessionen kan anordnas på en verklig plats eller i en simulerad miljö.

4

Låt deltagarna gå igenom tjänsten och observera hur de agerar, interagerar, reagerar och vad de säger. Skriv ner dessa observationer och använd dem för nya idéer och förslag.

5

Ta anteckningarna och idéerna från den första sessionen och skapa en tjänst utifrån dem, eller utveckla enkla prototyper.

Bodystorming kan fortsätta med följande steg:

6

Organisera ett rollspel för att testa de avancerade idéerna och skapa fler idéer och förslag. Deltagarna kan vara de samma som vid den första sessionen eller nya. Anteckna hur deltagarna reagerar, agerar och interagerar, vad de säger, vad som verkar fungera och vad som inte fungerar, samt önskemål och behov. Använd sedan anteckningarna för att skapa nya idéer.

7

Titta på resultaten från den första bodystorming-sessionen och rollspelsessionen och reflektera över det identifierade problemet. Vilken typ av nya idéer kommer fram? Ta med dessa idéer för att utvärdera dem i nästa fas.

Tips och råd

  • Bodystorming kan också utföras t.ex. i en butik där kunderna får testa en ny tjänst genom body-storming. Det kan ske under ett antal dagar och utifrån det naturliga flödet av kunder i butiken.

Other tools of this phase

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page