top of page

Elaborera och utforska idéer

Mind map.png

Tankekarta

Duration.png

30–45 minuter/ ospecificerat eftersom arbetet med en tankekarta kan pågå i flera dagar eller veckor.

Learning material4.png
  • Stora pappersark, minst storlek A3, eller en whiteboard eller blädderblock.

  • Markörer och pennor i olika färger

  • Klisterlappar i olika färger, eventuellt även i olika former.

  • Eventuellt tejp eller häftmassa (sinitarra) för att fästa pappersark på väggen.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

En tankekarta är ett visuell modell som kan användas för att få idéer till olika lösningar, och för att utforska olika delar av ett case eller problem. Genom att sortera idéerna enligt teman och underteman kring det centrala ämnet, så synliggörs olika teman och deras potential mer i detalj, vilket också kan ge upphov till ytterligare idéer. Den visuella presentationen visar också på kopplingar mellan idéer och olika teman, och gör det möjligt att kombinera dem på nya sätt.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Ta ett stort pappersark, en whiteboard eller blädderblock, och skriv det identifierade problemet i mitten av det.

2

Börja generera idéer för problemet, och lägg först till de viktigaste idéerna runt centrum. Börja sedan med att lägga till underidéer till huvudidéerna. Organisera dessa i idégrenar, som ett träd. Du kan använda olika färger och klisterlappar för idéer, så att du kan flytta runt och gruppera ihop liknande koncept. Förutom att skriva kan du också rita eller använda bilder.

3

Lägg till några omgångar av idéer på samma sätt för att få flera lager av underidéer.

4

När du är klar kan du titta på tankekartan och hitta länkar eller överlappningar mellan idéerna. Koppla ihop idéer med liknande teman med hjälp av linjer eller grupper av post-it-lappar. Använd olika färger för att gruppera eller kategorisera idéer.

5

Lyft fram de viktigaste idéerna och ta med dem för utvärdering och utveckling i nästa fas.

Tips och råd

  • Du kan fortsätta att arbeta med tankekartan i flera dagar och återvända till den varje gång du har något att lägga till.

  • Du kan också låta dina kunder arbeta med en tankekarta som finns i dina utrymmen.

  • Du kan också använda dig av mindmapprogram på nätet för detta verktyg.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Co-creation workshop.png
SCAMPER.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page