top of page

Elaborera och utforska idéer

Persona.png

Persona

Duration.png

30 – 60 minuter beroende på forskningsdata

Learning material4.png
 • Markörer och pennor i olika färger

 • Papper, minst A4, eller en whiteboard, eller digitalt dokument.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Persona är en fiktiv karaktär som representerar en typisk kund eller användare. Den hjälper en att få idéer för tjänster, genom att utforska en typisk kunds livsstil, behov och motivation. En persona innehåller information som namn, demografiska uppgifter, bakgrund, frustrationer, hopp, livsstil, beteenden, behov, intressen och andra relevanta uppgifter om kunden som kan vara viktiga för ens case. En persona bygger på undersökningsresultat. Fler än en persona kan skapas.

Persona_2.png

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Börja med att identifiera olika typiska användare och kunder. Kanske vill du ta hjälp av ett affinitetsdiagram, där du grupperar olika drag till övergripande teman. Ett snabbt sätt att hitta olika personas kan också vara att skriva olika egenskaper på klisterlappar och sedan gruppera dem. Du kan t.ex. ta fram 3–5 olika typer av kunder, eller så många som behövs enligt vad som framgår av forskningsmaterialet.

2

Börja skapa persona eller personas. Du kan ladda ner en mall för detta, eller skapa en egen. Skriv för varje persona:

 1. Namn

 2. Demografiska uppgifter: ålder, kön, civilstånd, barn (hur många), husdjur (vilken typ och hur många).

 3. Yrke och utbildningsbakgrund

 4. Livsstil och levnadsförhållanden (t.ex. förmögenhet, hustyp).

 5. Hobbies, intressen och fritid

 6. Värderingar och attityder

 7. Motivation och mål

 8. Frustrationer och rädslor

 9. Behov

 10. All annan information som kan vara relevant för ärendet.

 

Du kan också hitta en bild som representerar personen. Du kan använda berättelser för att beskriva din person. Gör personen så realistisk och trovärdig som möjligt.

3

Verifiera din persona med dina underöskningsresultat.

4

Starta idéarbetet för personas genom att välja ett eller flera av idéverktygen, t.ex. brainstorming eller SCAMPER, och ta hänsyn till den utmaning som ska lösas. En persona får dig att reflektera över kunden och alla kundens behov, utmaningar och möjligheter i idéfasen, vilket hjälper dig att skapa mer målinriktade idéer.

5

När du är klar, överför du resultaten till nästa fas för utvärdering och urval.

Tips och råd

 • När du skapar en persona kan du tänka dig att det är en karaktär från en bok eller film för att göra den så realistisk som möjligt.

 • Du kan också skapa personas av typiska icke-kunder och jämföra typiska kunder och icke-kunder.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page