top of page

Elaborera och utforska idéer

Competition map.png

Konkurrensdiagram

Duration.png

30–60 minuter

Learning material4.png
  • Minst ett papper i A3-format eller ett större pappersark, ett digital dokument eller en whiteboard .

  • Pennor och markörer i olika färger

  • Klisterlappar

  • Utrustning för att söka information, t.ex. en dator.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Ett konkurrensdiagram är en visuell karta över befintliga lösningar på det valda problemet. Det hjälper en att se vad som saknas på marknaden, som kunde bli till en möjlighet för en. Befintliga lösningar kan vara tjänster, produkter eller tillämpningar. Ett konkurrensdiagram kan användas i kombination med andra idéverktyg, genom att visa ytterligare ett lager fördjupar den analysen.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du gör den i par eller i grupp.

1

Börja med att undersöka befintliga lösningar för ditt case eller problem. Det kan vara tjänster, produkter, tillämpningar eller något annat. Du kan titta tillbaka på resultaten från fas 1, cruising i problemområdet och fas 2, rejäl undersökning, och även leta efter nya lösningar. Det är bra att se på lösningar från olika länder och andra sektorer eftersom konkurrerande lösningar tävlar om konsumenternas tid och pengar. En konkurrerande lösning för en läskedryck kan till exempel vara smaksatt vatten, nypressade juicer eller smoothies. Du kan skriva varje befintlig lösning på en egen klisterlapp. Olika färger kan användas för varje typ av lösning, till exempel gult för tjänster och orange för produkter.

2

Ta ett stort pappersark, eller en whiteboard, och börja skriva in de identifierade konkurrenskraftiga lösningarna på det, och ordna klisterlappar i grupper av liknande lösningar.

3

När du är klar tittar du på lösningarna och organiserar dem tills du är nöjd med din kategorisering och hur de är placerade i diagrammet. Lägg till rubriker till kategorierna.

4

Börja analysera diagrammet. Lägg till intryck från dina upptäckter på klisterlappar i olika färger eller skriv helt enkelt in.

5

Ringa in intressanta resultat med en tuschpenna och markera eventuella luckor med klisterlappar eller genom att skriva med tanke på din egen yrkesverksamhet.

6

Ta en paus innan du återvänder för att skapa idéer på kartan, så att du kan ta dig an uppgiften med nya ögon. Ibland är det bra att fortsätta först nästa dag, när den information du samlat in hunnit bearbetas lite i tanken, samtidigt som den fortfarande är färsk.

7

Du kan fortsätta processen ett steg längre genom att även analysera kundresor och tjänstekartor över intressanta befintliga tjänster, och se om även det kan ge upphov till nya idéer och möjligheter.

Tips och råd

  • Om du inte använder klisterlappar i olika färger kan du helt enkelt använda markörer eller pennor i olika färger för att särskilja produkter, tjänster, intryck och idéer.

  • Du kan använda samma princip för att jämföra kundresor och tjänstekartor för olika tjänster, för att hitta luckor för idéer och möjligheter.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png
bottom of page