top of page

Elaborera och utforska idéer

must-have.png

Måste ha, borde ha, kunde ha, ska inte ha

Duration.png

30 – 60 minuter

Learning material4.png
  • Minst ett papper i A3-format eller större, ett digitalt dokument eller en whiteboard.

  • Pennor och markörer i olika färger

  • Klisterlappar

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Must have, Should have, Could have, Won't have – även kallad MosCoW-metoden – är ett verktyg för att prioritera inom ett projekt, och i det här fallet för en tjänst. Den hjälper till att identifiera och komma på vilka aspekter en tjänst måste ha för att fungera, vilka den bör ha, sådant som är bra men inte obligatoriskt, vad den kunde ha, som inte är nödvändigt men som kunde vara trevligt, och det som tjänsten inte ska ha. Metoden används ofta för projekt med snäva tidsramar, för att se vad som är mest nödvändigt just då, men den kan också användas för att få idéer för tjänster rent allmänt, eller för att specifiera en mer riktad utforskning framöver.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp om du arbetar i par eller i grupp.

1

Utgå från dina tidigare resultat för att med hjälp av frågorna ta reda på de viktigaste aspekterna och delarna av en tjänst , de som bör finnas och inte finnas med, och hitta sedan nya idéer utifrån det. Skriv ner dessa på en whiteboard eller ett stort papper under de olika kategorierna nedan. Du kan också skriva dem på klisterlappar som placeras under varje kategori, eftersom de då blir lätta att flytta runt och gruppera.

2

Börja med att först lägga till vad tjänsten måste ha. Vad är absolut nödvändigt för att tjänsten ska fungera och vara önskvärd? Detta är grundläggande krav.

3

Lägg till nästa punkt för vad tjänsten bör ha, men som inte är obligatorisk för att den ska fungera. Detta är den första nivån av tillägg och funktioner för tjänsten, för att göra den mer önskvärd och användbar, och öka dess mervärde.

4

Vad tjänsten kunde ha omfattar funktioner som skulle vara trevliga att ha, men som inte nödvändigtvis behövs för att tjänsten ska accepteras. Dessa kan till exempel skilja den från konkurrenterna.

5

Lista sedan vad tjänsten inte alls ska ha, eller som den inte kommer att ha under just denna tidsperiod för utveckling, dvs. vilka delar som är minst viktiga. Det kan ändå vara värt att spara dessa för senare utveckling.

6

Titta på de idéer du fått och ordna dem tills du är nöjd.

7

Identifiera de viktigaste inom Måste, Bör, Kan och Ska inte ha, och skriv ner dem för att kunna ta fram ytterligare och mer specificerade idéer om tjänsten.

8

Gör en ny idérunda utifrån listan, för att ytterligare specifiera idéerna.

Tips och råd

  • Specifikationer som utformas i detta skede kan också användas senare för utvärdering.

  • Metoden kan också användas för allmän arbets- och projektledning, t.ex. för att prioritera arbetsuppgifter och resurser.

  • Metoden föreslogs av Dai Clegg och Richard Barker i deras artikel "Case Method Fast-Track: A RAD Approach".

  • Läs mer i Making Your UX Life Easier with the MoSCow by Interaction Design Foundation på https://www.interaction-design.org/literature/article/making-your-ux-life-easier-with-the-moscow.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page