top of page

Elaborera och utforska idéer

SCAMPER.png

SCAMPER

Duration.png

30 – 60 minuter eller någon annan tid

Learning material4.png
  • Papper eller dator för anteckningar

  • Pennor

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

SCAMPER är ett idéverktyg för att fundera på hur olika aspekter av en tjänst eller produkt kan förändras till något nytt eller förbättras. De sju modifieringsåtgärderna är: ersätta (substitute), kombinera (combine), anpassa (adapt), modifiera (modify), använda på annat sätt (put to another use), eliminera (eliminate) och sortera om (rearrange), vilket bildar ordet SCAMPER. Verktyget gör det möjligt att se olika aspekter ur nya perspektiv och hitta ovanliga idéer och lösningar. Det kan hjälpa en att tänka om när det gäller tjänster och upptäcka något helt nytt.

SCAMPER_2.png

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Ta del av resultat och befintliga lösningar på ditt problem eller case. De befintliga lösningarna kan vara dina eller någon annans.

2

Välj en lösning, och börja fundera på vad du skulle kunna göra med den för att ändra den med hjälp av SCAMPER-dimensionerna:

3

Ersätt - vad kan du ersätta? Finns det något du kan ersätta eller ändra i tjänsten? Är det något helt annorlunda eller ovanligt i det sammanhanget? Hur kan det göras?

4

Kombinera - vad kan du kombinera? Kan olika delar av en tjänst kombineras till en, eller med något helt annat, eller med en produkt? Hur skulle du göra det och varför, vad är fördelen?

5

Anpassa - vad kan du anpassa? Vad kan/behöver du anpassa eller justera för att förbättra tjänsten? Kan något till exempel anpassas till olika typer av kunder?

6

Ändra - vad kan du ändra (eller förstora eller minimera)? Vad kan ändras för att bättre anpassa tjänsten till marknaden eller förbättra dess användbarhet?

7

Använd på annat sätt - vad kan du använda på annat sätt? Hur kan din tjänst eller delar av den användas i ett annat syfte? Kan en produkt kanske användas som en del av en tjänst?

8

Eliminera - vad kan du ta bort? Är något onödigt eller kan något förenklas? Vilka (delar av tjänsten) kan du eliminera, ta bort eller förenkla?

9

Sortera om - vad kan du sortera om? Kan en tjänsteprocess eller delar av den vändas på eller omorganiseras? Kan tjänstens och produktens roller byta plats?

10

Titta på alla idéer du fått och välj ut de mest lovande för utvärdering i nästa fas.

Tips och råd

  • SCAMPER föreslogs av Alex F. Osborn 1953 och vidareutvecklades av Bob Eberle 1971.

  • SCAMPER kan också användas för att utveckla testade prototyper till mer avancerade prototyper.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page