top of page

Elaborera och utforska idéer

Co-creation workshop.png

Samskapande workshop

Duration.png

1-3 timmar, beroende på det case du jobbar med

Learning material4.png
  • Presentationsmaterial

  • Markörer och pennor i olika färger

  • Whiteboards

  • Klisterlappar

  • Annat material som rör ärendet, t.ex. handouts, etc.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

I en samskapande workshop deltar kunder, intressenter och experter, samt producenter och utvecklare, för att tillsammans utbyta perspektiv på den aktuella utmaningen, och få idéer för olika tjänster. Idéerna blir mer holistiska när de genereras tillsammans. Att involvera användare och kunder i idégenereringen ökar användarorienteringen, och ger kunder och användare en möjlighet att påverka de lösningar som utvecklas för dem.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Deltar gör även kunder och intressenter som bjudits in.

1

Planera workshopen för samskapande med utgångspunkt i målet för ditt case eller problem, och utifrån vad och vem som behövs för att lösa det. Identifiera och bjud in relevanta intressenter och kunder. Ordna med rum, material och handouts.

2

Börja workshopen med att presentera målet och ha några uppvärmningsövningar för att skapa en öppen och positiv atmosfär för samskapande.

3

Låt deltagarna använda ett par utvalda metoder, t.ex. brainstorming, SCAMPER eller brainwriting. Anteckna alla uppgifter och resultat. Du kan involvera deltagarna i anteckningarna genom att till exempel be dem skriva på klisterlappar eller en tankekarta.

4

I slutet av workshopen presenterar du resultaten och diskuterar tillsammans för att få ytterligare idéer. Workshopen kan också innehålla presentationer av resultat från tidigare faser.

5

Ta med resultaten till nästa fas för att välja ut idéer och skapa alternativa koncept och prototyper. Du kan också rösta och välja ut idéer under själva workshopen.

Tips och råd

  • Du kan involvera deltagarna i workshopen också i ett senare skede av utvecklingsprocessen.

  • Förutom tjänster kan workshopar för samskapande användas för många andra ändamål, t.ex. för att få idéer för användning av utrymmen i en butik eller ett museum.

Other tools of this phase

Få nya idéer på ett aktivt och utforskande sätt

Bodystorming.png

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png

Ta hjälp av publikens sakkunskap

Crowdsourcing.png

En visuell karta över redan existerande lösningar på ett problem.

Competition map.png

En visuell karta för idégenerering

Mind map.png

Att skapa idéer i tysthet och låta sig inspireras av andra.

Brainwriting.png
bottom of page